پروژه زیر درباره مدیریت کیفیت می باشد. و شامل: تاریخچه کیفیت، مفاهیم و تعاریف کیفیت، کیفیت، مدیریت کیفیت چیست؟، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت از چهار بخش یا رکن اصلی تشکیل شده است که عبارتند از، سیستم های مدیریت کیفیت، اهداف مدیریت کیفیت و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
82 صفحه
کد:
359 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره مدیریت کیفیت می باشد. و شامل: تاریخچه کیفیت، مفاهیم و تعاریف کیفیت، کیفیت، مدیریت کیفیت چیست؟، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت از چهار بخش یا رکن اصلی تشکیل شده است که عبارتند از، سیستم های مدیریت کیفیت، اهداف مدیریت کیفیت، اهداف کیفیت از دیدگاه استانداردهای مدیریت کیفیت، اهداف کیفیت، هدف‌ و دامنه‌ کاربرد در سیستم مدیریت کیفیت، الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 9001:2008 ISO، رویکرد سیستم‌های‌مدیریت‌کیفیت‌، اصول‌ مدیریت‌کیفیت‌، مشتری‌ محوری‌ Customer focuse، راهبری‌ Leadership ، دخیل‌ بودن‌ افراد Involvement of People ، رویکرد فرایندی‌ Process approach ، رویکرد سیستمی‌ در مدیریت‌ System approach to management ، بهبود مستمر Continoul improvement ، روابط‌ سودبخش‌ متقابل‌با تامین‌کننده‌ Mutually benifical supplier relationships، مزایای استانداردهای ایزو، مزایای مستقیم، مزایای غیرمستقیم، فرآیندها براساس استانداردISO 9001 به 4 دسته اصلی تقسیم میشوند، فرآیندهای مدیریتی، فرآیندهای مدیریت منابع، فرآیندهای پدیدآوری محصول، نگرش فرآیندی چه کمکی به سازمان می کند، انتظاراتی که استانداردهای مدیریت کیفیت از سازمانها دارند، مستندسازی، ده گام ساده برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت ISO، تعریف و طراحی فرآیندها، تعریف خط مشی کیفیت، تعیین اهداف کیفیت، تعریف نقایص هر فرآیند، ایجاد مدارک و سوابق، تعریف فرآیند کیفیت و ...