تحقیق زیر درباره سرمایه های فکری می باشد. و شامل: دسته بندی دارایی های سازمان، سرمایه های فکری، مفهوم سازی های سرمایه فکری و اجزای آن، سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای ، الگو های اندازه گیری سرمایه های فکری، الگوی رهیاب اسکاندیا.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
43 صفحه
کد:
357 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره سرمایه های فکری می باشد. و شامل: دسته بندی دارایی های سازمان، سرمایه های فکری، مفهوم سازی های سرمایه فکری و اجزای آن، سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای ، الگو های اندازه گیری سرمایه های فکری، الگوی رهیاب اسکاندیا، الگوی شاخص سرمایه ی فکری، الگوی تکنولوژی بروکینگ، الگوی نمایشگر دارایی های نامشهود، الگوی کارت امتیازی متوازی، مدیریت سرمایه فکری، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ، مدیریت ارتباط با مشتریان، مروری بر تحقیقات انجام شده، تحقیقات انجام شده در داخل کشور، تحقیقات انجام شده در خارج کشور، منابع، منابع لاتین.