تحقیق زیر درباره فناوری اطلاعات و توانمندسازی می باشد. و شامل: استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان، به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه انسانی منجر می‌شود، توسعه حرفه‌ای، به طور کلی تکنولوژی اطلاعات و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
31 صفحه
کد:
353 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره فناوری اطلاعات و توانمندسازی می باشد. و شامل: استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان، به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه انسانی منجر می‌شود، توسعه حرفه‌ای، به طور کلی تکنولوژی اطلاعات، در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمک می‌کند، تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری، در ابعاد زیر به تقویت مهارت تصمیم‌گیری کمک می‌کند: IT به طور کلی، تقویت خود نظارتی، تغییر نقش کارکنان، تغییر شیوه کنترل کارکنان، نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات، اثرات سازمانی فناوری اطلاعات، سلسله مراتب سازمانی، تغییر در سرپرستی، جابجایی قدرت، اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل، محتوای مشاغل، سطوح مهارتی کارکنان، تاثیر سطوح عملیاتی، تاثیر بر مشاغل و نقش‌های مدیران، قدرت و موقعیت سازمانی، اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان، مروری بر تحقیقات داخلی: نتایج مطالعات داخلی پژوهشگر به شرح ذیل است، مروری بر تحقیقات خارجی، نتایج مطالعات خارجی پژوهشگر در کشورهای¬ گوناگون به شرح ذیل است، فهرست منابع فارسی، فهرست منابع انگلیسی.