پژوهش زیر درباره قابلیت های بازاریابی می باشد. و شامل: مقدمه، بیان مسأله، پیشینه متغیر، پیشینه ارتباط متغیر قابلیت بازاریابی وعملکرد، تحلیل و نتیجه گیری، منابع فارسی، منابع لاتین
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
38 صفحه
کد:
352 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره قابلیت های بازاریابی می باشد. و شامل: مقدمه، بیان مسأله، پیشینه متغیر، پیشینه ارتباط متغیر قابلیت بازاریابی وعملکرد، تحلیل و نتیجه گیری، منابع فارسی، منابع لاتین. توانایی به توان شرکت در استفاده از منابع، ترکیب آنها و استفاده کردن فرآیندهای سازمانی به هدف رسیدن بهدستاورد های مورد نیاز تعریف می شود. قابلیت های سازمانی را به این شکل تعریف میشود: (( قدرت یک سازمان برای انجام پی در پی یک فعالیت تولید کننده که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باتوان سازمان برای فراهم شدن ارزش از شیوه تبدیل کارآمد ورودی به خروجی مربوط است)). این توانایی هاا از شیوه متعهد سازی دانش و تخصص های کارکنان سازمان فراهم آمده است