تحقیق زیر درباره رقیب گرایی ، می باشد و شامل: مقدمه، بیان مسأله، پیشینه متغیر، پیشینه ارتباط متغیر رقیب گرایی و قابلیت های بازاریابی، تحلیل و نتیجه گیری، منابع فارسی، منابع لاتین . .. است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
32 صفحه
کد:
349 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره رقیب گرایی ، می باشد و شامل: مقدمه، بیان مسأله، پیشینه متغیر، پیشینه ارتباط متغیر رقیب گرایی و قابلیت های بازاریابی، تحلیل و نتیجه گیری، منابع فارسی، منابع لاتین. در حال حاضر کسب موفقیت شرکت ها و مؤسسات در پی دانش آنها از مشتریان و رقبا و سایر عوامل اثیرگذار بر بازار است. تمایلات و خواسته های مشتریان همیشه در حال دگرگونی ند و شناخت این تغییرات نیز برای موفقیت بنگاه ها امری لازم است. رقیب گرایی را به عنوان درک سازمان از نقاط ضعف و قوت کوتاه مدت و قابلیت ها و استراتژی های بلندمدت رقبای کنونی و بالقوه تعریف می کنند. هدف اصلی رقیب گرایی بیان کردن یک اصل واحد اطلاعاتی مربوط به رقبای موجود و بالقوه برای کارهای قابل اجرا است.