پروژه زیر درباره سرمایه انسانی می باشد. و شامل: مقدمه، بیان مسأله، پیشینه متغیر، پیشینه ارتباط متغیر سرمایه انسانی با قابلیت های بازاریابی، تحلیل و نتیجه گیری، منابع فارسی، منابع لاتین... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
32 صفحه
کد:
347 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره سرمایه انسانی می باشد. و شامل: مقدمه، بیان مسأله، پیشینه متغیر، پیشینه ارتباط متغیر سرمایه انسانی با قابلیت های بازاریابی، تحلیل و نتیجه گیری، منابع فارسی، منابع لاتین. برپایه نظرهای شناخته شده بر منابع شرکت، منابع شرکت به عنوان اصلی ترین محرک رقابت و عملکرد شمرده می شوند. این منابع شامل سودهای یاد شده و همین طور دارایی های نا شناخته فراهم شده دردرون شرکت است که به شیوه ای کارامدو اثربخش در ایجاد اجرای راهبردهای سودآور و رقابتی ویژه به کار گرفته خواهد شد . سرمایه انسانی مهم ترین و بااصلی ترین سرمایه و بزرگترین سود آوری هر سازمان و کشور شمرده می شود، وفقط سرمایه ای است که با استفاده بیشتر کاسته نمی شود و به صورت گسترده ای رشد پیدا می کند .