مقاله زیر درباره استراتژی های صادراتی می باشد. و شامل: صادرات، اهمیت صادرات، مزیت صادرات، استراتژی صادرات، پروفسور رانر فرامنز چهار دیدگاه بازاریابی شرکت های صادراتی بیان می کند، دیدگاه نخست، دیدگاه دوم، دیدگاه سوم، دیدگاه چهارم و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
54 صفحه
کد:
327 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره استراتژی های صادراتی می باشد. و شامل: صادرات، اهمیت صادرات، مزیت صادرات، استراتژی صادرات، پروفسور رانر فرامنز چهار دیدگاه بازاریابی شرکت های صادراتی بیان می کند، دیدگاه نخست، دیدگاه دوم، دیدگاه سوم، دیدگاه چهارم، رویکردهای صادراتی، ویژگی های صادرات مستقیم و غیر مستقیم، دسته بندی ویژگی های صادرات مستقیم و غیر مستقیم، مزیت ها و معایب روش های صادرات مستقیم و غیر مستقیم، انواع روش های صادرات مستقیم و غیر مستقیم، صادرات مستقیم، نمایندگان فروش خارجی، توزیع کنندگان محلی مستقل، بازاریابی مستقیم، صادرات غیر مستقیم، فروش خارجی از طریق خریداران داخلی، فروش از طریق شرکت های توزیع کننده دیگر، شرکت های مدیریت صادرات، شرکت های تجاری، دلالان و نمایندگان صادراتی، عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی، عوامل مرتبط با محصول(ویژگی های خاص محصول صادراتی، پیچیدگی محصول، خدمات همراه خدماتی ، عملکرد .فعالیت ترویجی ، اگاهی از محصول یا نام تجاری، انطباق محصول، عوامل مرتبط با شرکت(ویژگی های خاص شرکت صادراتی، تمایلات مدیریت، انتظارات مدیریت، .تعهد، عوامل مرتبط با محیط بازار کشور هدف، ظر فیت تقاضا، تغییر پذیری رقابت، مدل های مرتبط با عوامل مؤثر در انتخاب روش ورود، مدل مفهومی انتخاب روش ورود، مدل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی روت، مدل عوامل داخلی؛ خارجی و ترکیبی، پیشینه تحقیق، مطالعات انجام شده در خارج، رابطه بین انتخاب روش ورود، زمان بندی و انتخاب بازاریابی بین المللی، رابطه بین زمان بندی بین المللی سازی و روش ورود، مطالعات انجام شده در داخل، عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی، عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی، فهرست منابع،