پژوهش زیر درباره توسعه مالی می باشد. و شامل: تعریف توسعه مالی، اهمیت و کارکردهای توسعه مالی، عوامل موثر بر توسعه مالی، نظام مالی ایران، توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی، سرمایه اجتماعی و توسعه مالی، اندازه گیری توسعه مالی، منابع .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
77 صفحه
کد:
312 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره توسعه مالی می باشد. و شامل: تعریف توسعه مالی، اهمیت و کارکردهای توسعه مالی، عوامل موثر بر توسعه مالی، نظام مالی ایران، توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی، سرمایه اجتماعی و توسعه مالی، اندازه گیری توسعه مالی، منابع سطح اول: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی در بخش بانکی، سهم بخش غیردولتی در صنعت بانکداری کشور، سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از کل اعتبارات، نسبت دارایی بانک ها و موسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی، نسبت ذخایر بانک ها و موسسات اعتباری به مجموع سپرده های بخش غیردولتی، درجه تمرکز بانک ها، حاشیه سود بانکی، ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار، نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده خدمات موسسات مالی از ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی، سطح سوم: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی مربوط به نقش سیاست های پولی، عمق مالی، نسبت مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی، کنترل اعتبارات، آزادی نرخ سود تسهیلات، آزادی نرخ سود سپرده ها، اوراق مشارکت دولتی، شواهد تجربی، سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی، توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی، سرمایه اجتماعی و توسعه مالی، منابع،