. پژوهش زیر درباره بازاریابی و رضایت مشتری می باشد. و شامل: بازار گرایی، رفتارهای بازارگرایی، رفتارهای سنتی بازارگرایی نسل اول بازارگرایی، رفتارهای مدرن بازارگرایی نسل دوم بازارگرایی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
42 صفحه
کد:
308 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره بازاریابی و رضایت مشتری می باشد. و شامل: بازار گرایی، رفتارهای بازارگرایی، رفتارهای سنتی بازارگرایی نسل اول بازارگرایی، رفتارهای مدرن بازارگرایی نسل دوم بازارگرایی، پیش زمینه های بازارگرایی، ساخت مفهوم بازارگرا، رفتارهای بازارگرا، مدلهای بازارگرایی، اهمیت بازارگرایی فرهنگی در مقابل رفتاری، رضایتمندی مشتریان، تجارب مشتریان، عوامل تاثیر گذار بر رضایت مندی مشتریان، تاثیر رضایتمندی مشتریان بر سودآوری سازمان، اندازه‏گیری رضایتمندی مشتریان، کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان، تعریف کیفیت، تعریف خدمات، مدیریت خدمات، تعریف کیفیت خدمات، کیفیت فنی، کیفیت عملیاتی، ابعادکیفیت خدمات ، دلایل پیروی سازمان ها از استراتژی بهبود کیفیت خدمات، افزایش انتظارت مشتریان ، فعالیت رقبا ، عوامل محیطی، ماهیت خدمات، عوامل درون سازمانی، مزایای ناشی از کیفیت خدمات، برتری عملیاتی، رهبری محصول، صمیمیت با مشتری، ارزش، ارزش از دیدگاه مشتری، گروههای ارزش، مدل های ارزش از دید مشتری، مدل مؤلفه های ارزش، مدل نسبت هزینه- فایده، مدل وسیله- نتیجه، مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری، انتظارات، ادراکات، انتظارات مشتریان، پیشینه داخلی، پیشینه خارجی، منابع و مآخذ.