پژوهش زیر درباره پوشش ریسک می باشد. و شامل: ریسک بازار اولیه، ریسک عدم جمع¬آوری وجوه نقد به میزان کافی، ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی، ریسک عدم فروش دارایی به واسط، ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
35 صفحه
کد:
304 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره پوشش ریسک می باشد. و شامل: ریسک بازار اولیه، ریسک عدم جمع¬آوری وجوه نقد به میزان کافی، ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی، ریسک عدم فروش دارایی به واسط، ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد، ریسک بازار ثانویه، ریسک نرخ سود با اجاره¬بها، 2 ریسک اعتباری1، ریسک تورم2، ریسک عملیاتی ریسک تورم4، مهم¬ترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی، ریسک بازار، ریسک نرخ ارز، ریسک نوسانات قیمت¬ها، ریسک نوسانات نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک سرمایه¬گذاری مجدد، ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب، ریسک¬های غیرمالی، ریسک سیاسی، ریسک دولت، ریسک قوانین مقررات، ریسک¬های مرتبط با دارایی، ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی، ریسک استهلاک تدریجی دارایی، ریسک هزینه¬های غیرجاری (غیرعملیاتی)، پیشینه تحقیق، پیشینه داخلی، پیشینه خارجی، منابع فارسی، منابع انگلیسی. زمان منتشر شدن اوراق اجاره، واسطه گر شیوه دخالت برطرف کردن سرمایه امیدنامه اوراق را به تمام به فروش می گذارد و دست به پذیره¬نویسی صکوک اجاره کرده واختیار دارایی را به صاحبان اوراق متصل می کند، سود را دریافت می کندو به وکالت از سوی آنانکار های مربوطه به دارایی را نظارت می¬کند.