پروژه زیر درباره مدل های ارزیابی عملکرد می باشد. و شامل: الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد، ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب، - انواع مدل های ارزیابی عملکرد، مدل های ارزیابی عملکرد مالی، تاریخچه سیستم‎های ارزیابی مالی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
59 صفحه
کد:
299 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره مدل های ارزیابی عملکرد می باشد. و شامل: الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد، ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب، - انواع مدل های ارزیابی عملکرد، مدل های ارزیابی عملکرد مالی، تاریخچه سیستم‎های ارزیابی مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل افقی، تجزیه و تحلیل عمودی، تجزیه و تحلیل روند، تجزیه و تحلیل نسبت‎ها، - انواع نسبت‎های مالی، نسبت‎های نقدینگی، سرمایه در گردش خالص، نسبت جاری، نسبت آنی (سریع)، - نسبت‎های فعالیت (کارآیی)، از جمله‎ مهم‎ترین نسبت‎های فعالیت عبارتست از، نسبت‎های موجودی‎ کالا، نسبت گردش موجودی کالا، ) دوره گردش موجودی‎های کالا، نسبت گردش کل دارایی‎ها، ) نسبت‎های حساب های دریافتنی (مطالبات)، نسبت گردش حساب های دریافتنی، متوسط دوره وصول حساب های دریافتنی، ) نسبت‎های حساب های پرداختنی، نسبت دفعات واریز حساب های پرداختنی، ) دوره واریز حسابهای پرداختنی، دوره گردش عملیات، نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پرداخت بدهی ها)، نسبت بدهی، نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها یا نسبت مالکانه، نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام، توان پرداخت بهره، نسبت پوشش هزینه های ثابت مالی، نسبت پوشش بدهی، نسبت‎های سودآوری، نسبت سود ناخالص به فروش (حاشیه سود ناخالص)، نسبت سود خالص به فروش (حاشیه سود خالص)، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت بازده کل دارایی ها : (ROA)، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : (ROE)، . نسبت نرخ بازده سرمایه‎گذاری : (ROI)، نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران (ارزش بازار)، نسبت سود هر سهم : (EPS)، نسبت سود تقسیمی هر سهم : (DPS) ، نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت سود پرداختنی (درصد سود پرداختنی)، نسبت پوشش سود سهام، و ...