پژوهش زیر درباره مدیریت دانش می باشد.و شامل: فهرستی از تعاریف محققین مختلف از مدیریت دانش، تاریخچه مدیریت دانش، مدل های مدیریت دانش، مدل هفت سی، مدل شش گانه استیو هالس، مدل رن جانستون، ویژگی های فعالیت نوع اول و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
64 صفحه
کد:
296 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدیریت دانش می باشد.و شامل: فهرستی از تعاریف محققین مختلف از مدیریت دانش، تاریخچه مدیریت دانش، مدل های مدیریت دانش، مدل هفت سی، مدل شش گانه استیو هالس، مدل رن جانستون، ویژگی های فعالیت نوع اول، ویژگی های فعالیت نوع دوم، ویژگی های فعالیت نوع سوم، ویژگی های فعالیت نوع چهارم، مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران، مدل چارچوب ستونهای مدیریت دانش، مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های KMC در اثر بخشی مدیریت دانش، مدل سنگ بنای مدیریت دانش، تعاریف ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش، خلق و کسب دانش، تسهیم دانش، کاربرد دانش، نگهداری و ذخیره دانش، فرآیند ارزیابی و بازخور، پیشینه تحقیق، تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش، تحقیقات داخلی ، تحقیقات خارجی ، تحقیقات انجام شده در مورد رهبری تحول آفرین، تحقیقات خارجی، تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش و رهبری، منابع فارسی، منابع لاتین. از دیدگاه محققانی که این تعریف را نقل کرده اند،"مدیریت دانش کارکردی نظام مند جست و جو، انتخاب، سازماندهی، تجدید نظر خواهی و نمایش اطلاعات است. به شیوه ای که فهم کارکنان در زمینه ویژه درست و اصلاح شود و سازمان بینایی و فهم بهتری از تجربیات خود به دست آورد .