پژوهش زیر درباره رضايت مشتري می باشد. و شامل: مقدمه ، تعريف مشتري، اهميت مشتري، رضايت مشتري، وفاداري رضايت مشتري، فرايند جلب رضايت مشتري، سازمان و مشتري، عوامل مؤثر بر افزايش رضايت مشتريان، رضايت مشتري و نظريه‌هاي مربوط به آن و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
58 صفحه
کد:
292 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره رضايت مشتري می باشد. و شامل: مقدمه ، تعريف مشتري، اهميت مشتري، رضايت مشتري، وفاداري رضايت مشتري، فرايند جلب رضايت مشتري، سازمان و مشتري، عوامل مؤثر بر افزايش رضايت مشتريان، رضايت مشتري و نظريه‌هاي مربوط به آن، مدل‌هاي اصلي اندازه‌گيري رضايت مشتريان، اندازه‌گيري رضايتمندي مشتري (CSm) ، اندازه‌گيري رضايتمندي مشتريان فورنل (ECSI, ACSI)، مدل درختي، مدل كانو، مدل اندازه‌گيري رضايت مشتري در امريكا، مدل اندازه‌گيري رضايت مشتري در اروپا، مدل شاخص‌هاي رضايت مشتري، مدل اي. سي. اس. آي، مدل سروكوال، دلايل مطالعه و سنجش رضايت مشتري، نيازها و خواسته‌هاي اصلي مشتريان بانك، دسترسي به پول نقد، اهميت پول، جابه جايي پول، حفظ ارزش پول، دريافت تسهيلات و اعتبارات، مشاوره‌هاي مالي و تخصصي، پيامد و اثرات افزايش رضايت مشتري، اهميت ارزيابي رضايت مشتريان از خدمات بانكي، شكلهاي ابراز نارضايتي مشتريان نسبت به خدمات بانك و پيامدهاي احتمالي، برنامه ارائه خدمات مطلوب مشتريان، پيشينه تحقيق ، تحقيقات داخلي، تحقيقات خارجي، براي سيستمهاي آنلاين، خلاصه نتايج تحقيقات انجام شده، در زمينه رابطه ابعاد كيفيت خدمات با رضايتمندي مشتريان، منابع و مآخذ، Books and Theses.