مقاله زیر درباره کارآفرینی سازمانی می باشد. و شامل: مفاهیم و تعاریف کارآفرینی، انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی، در قالب افراد آزاد و غيروابسته به سازمان (كارآفرينان شخصي- كارآفريني مستقل )، . در قالب كاركنان سازمان (كارآفرينان سازماني- كارآفريني و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
35 صفحه
کد:
290 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره کارآفرینی سازمانی می باشد. و شامل: مفاهیم و تعاریف کارآفرینی، انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی، در قالب افراد آزاد و غيروابسته به سازمان (كارآفرينان شخصي- كارآفريني مستقل )، . در قالب كاركنان سازمان (كارآفرينان سازماني- كارآفريني درون سازماني، در قالب سازمان (سازمان كارآفرين- كارآفرينی سازماني )، مفهوم کارآفرینی سازمانی، انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبري ،2003)، ريسك¬پذيري سازماني، تحول¬سازماني، كارآفريني¬درون¬سازماني، شكستن قانون صنعت، ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی، رشد و توسعه كارآفريني سازماني، موانع و محدودیت‌های کارآفرینی¬سازمانی، سازمان کارآفرین، ویژگی¬های سازمان کارآفرین، ويژگي¬هاي سازمان¬هاي كارآفرين از دیدگاه صمد آقايي (1382)، ویژگی¬های سازمان¬های کارآفرین از دیدگاه کنی (2007)، مقایسه‌ ویژگی¬های سازمان¬های سنتی و سازمان¬های كارآفرین، ساختار سازمان کارآفرین ، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی(1387 )، عوامل ساختاري، عوامل زمينه¬اي يا محيطي، عوامل رفتاري يا محتوايي، ابعاد کارآفرینی سازمانی، ابعاد کارآفرینی سازمانی از نظر آکتان و بیولت (2008) ، ابعاد كارآفريني سازماني از ديد آنتونسيك و هيسريچ (2003)، مدل¬های کارآفرینی¬سازمانی، مدل كارآفريني اكلس و نك (1998)، .مدل کارآفريني سازماني کوراتکو و هاجتس(2001)، پیشینه پژوهش، پیشینه خارجی، پیشینه داخلی، مدل مفهومی تحقیق، فهرست منابع فارسی، فهرست منابع انگلیسی.