پژوهش زیر درباره هوش معنوی است . و شامل: هوش و انواع آن، انواع برداشت های ارائه شده از هوش، معنویت، رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت، ساغروانی و غیور(1388) چهار رویکرد برای معنویت اشاره کرده اند، رویکرد درون گرا/ متافیزیکی و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
67 صفحه
کد:
288 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره هوش معنوی است . و شامل: هوش و انواع آن، انواع برداشت های ارائه شده از هوش، معنویت، رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت، ساغروانی و غیور(1388) چهار رویکرد برای معنویت اشاره کرده اند، رویکرد درون گرا/ متافیزیکی، رویکرد دینی، رویکرد اگزستیانیستی/سکولار، رویکرد مخالفان معنویت و دین، براون4 از قول گیبونز به معنویت سه بُعدی اشاره می کند، معنویت دینی، معنویت غیر دینی، معنویت عرفانی، معنویت سنتی، معنویت انحرافی، معنویت فطری، تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار، تفاوت میان دین و معنویت، جهتگیری های مختلف نسبت به دین و معنویت، در رابطه با تحقیقات انجام شده در رابطه با معنویت و دین گرایش های متفاوتی وجود دارد، هوش معنوی، تعاریف ارائه شده از هوش معنوی، هوش بدنی(PQ)، هوش عقلی(IQ)، هوش هیجانی(EQ)، هوش معنوی(SQ)، مقایسه هوش عقلایی، عاطفی و معنوی، لیچفیلد شباهت¬های هوش¬های مختلف (هوش¬های گاردنر) را چنین عنوان می¬کند، لیچفیلد سه تفاوت عمده را میان هوش معنوی و دیگر هوش¬ها را نیز برشمرده است.، مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف، اجزاء هوش معنوی، عقل شهودی، ادراک مستدل، آگاهی بر خواست و نیت، عشق و شفقت، قدرت و عدالت متمرکز، شفا و بخشش، زندگی با شوق، زندگی با وقار، یکدلی و تعهد، پیوند و خدمت خلاق، پادشاهی خداوند و و شادی زندگی با هوش معنوی مطلوب، تعریف عملیاتی هوش معنوی، کاربرد هوش معنوی در محیط کار، عقیده جرج مهم ترین کارکردهای هوش معنوی در محیط کار، مدیریت کردن تغییرات و از میان برداشتن موانع راه، ابعاد هوش معنوی، هوش معنوی از دیدگاه های مختلف، دیدگاه فریدمن و مکدونالد، دیدگاه نوبل و واگان، دیدگاه مک مولن و ...