باشدمقاله زیر درباره رهبری موثق می باشد. و شامل: تعریف رهبری، در نظريه‌هاي رهبري ابعاد مختلف «رهبري» و عوامل مؤثر برآن مورد توجه واقع شده است، رهبري به عنوان مجموعه صفات مشخصه، رهبري به عنوان مجموعه رفتاري، پيوستگي رفتار رهبري،: رويكردهاي مشروطه رهبري (اقتضايي)، و ..است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
79 صفحه
کد:
287 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره رهبری موثق می باشد. و شامل: تعریف رهبری، در نظريه‌هاي رهبري ابعاد مختلف «رهبري» و عوامل مؤثر برآن مورد توجه واقع شده است، رهبري به عنوان مجموعه صفات مشخصه، رهبري به عنوان مجموعه رفتاري، پيوستگي رفتار رهبري،: رويكردهاي مشروطه رهبري (اقتضايي)، سطوح متفاوت بلوغ، روابط انساني، تفاوت رهبري و مديريت، وظايف رهبري، مديريت يا رهبري، مروری بر سبک های رهبری، تعاریف انواع سبک های رهبری، مفهوم موثق بودن، ابعاد رهبری موثق، بعد خودآگاهی، بعد پردازش متعادل، بعد جنبه های درونی اخلاق، بعد شفافیت در روابط، رهبری موثق در محیط کار، رهبری موثق از دیدگاه پاسخگویی، تحقیقات خارجی ، فرناندو اظهار می کند، گرایش و علاقه مندی روزافزون پژوهش های معنویت در سازمان، بسیاری از محققان در بررسی های خود پیرامون رهبری موثق به تعریف این سازه پرداخته اند، یکی از نخستین دیدگاه ها درباره این سبک از رهبری توسط باس و استیمر در سال 1999مطرح شده، بگلی در سال 2001 رهبری موثق را اینگونه تعریف می کند، لوتانز و آویلو(2003) می گویند رهبری موثق در سازمان فرایندی است، آولیو، لوتانز و همکاران در سال 2004 بیان می کنند، جرج و سیمس در سال 2007 اینگونه رهبری موثق را تعریف می کنند، والومبا و همکاران(2008) بیان می کنند، از نظر باس و استیدمیر، رهبران تحول آفرین موثق 4 جنبه اصلی از رهبری تحول افرینی، باس و استیدلمیر در سال 1999 اعلام کردند، تعارف ارائه شده از رهبری موثق، تعدادی از مطالعات اخیر در این حوزه، تحقیقات داخلی، منابع، فارسی، انگلیسی،