پروژه زیر درباره تمایل شهروندان به پرداخت عوارض می باشد .و شامل: مقدمه، تعاریف و مفاهیم، شهرداری، عوارض نوسازی و عمران شهری، مراحل پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان، تعریف تمایل به پرداخت و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
28 صفحه
کد:
284 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژهزیر درباره تمایل شهروندان به پرداخت عوارض می باشد .و شامل: مقدمه، تعاریف و مفاهیم، شهرداری، عوارض نوسازی و عمران شهری، مراحل پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان، تعریف تمایل به پرداخت ، تعریف تمایل به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری، تاریخچه دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری، پیشینه تحقیقات انجام شده، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، منابع فارسی ، منابع انگلیسی . شهرداري يكي ا ز نیاز هاي نظام اجتماعي است كه اجبارا با عملکردی كه فقط از شیوه های دخالت مردم امكان دارد است، ظاهر مي گردد. نوسازی یکی ازکهن ترین وبادوام ترین انواع عوارض شهری است که در مجموع کل اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع درمراکز قانونی شهر به وجود آمده است. این شیوه درآمدها به منطور استقامت و پایداری در به وجود آوردن ، از درآمدهای باارزش محسوب می شوند. درآمد عمران و نوسازي شهري نيز با توجه به وضوح آشکاری قانون، معادل يك و نيم درصد ارزش معاملاتي تمام اراضی و ساختمان ها و بناهای نو ساخته موجود در حواشی قانونی شهر رادر بر می گیرد. بنابر این نیاز به پرداخت عوارض عمران و نوسازي شهري نشانگر اين کار خواهد بود . در محیط قانوني شهر به منظور عوارض نوسازي به املاك ملحق می شود كه به وجود قانون اول هر سال محقق می شود و بايد حداقل تا پايان همان سال واریز شود.