پژوهش زیر درباره يادگيري سازماني می باشد و شامل: مروري بر يادگيري سازماني، يادگيري در سازمان مي تواند، هابر(1991) فرآيند وساختارهاي يادگيري در سازمان ها را اين گونه توصيف مي کند، كسب دانش2، توزيع اطلاعات1، تفسير اطلاعات1، حافظه سازماني2 و ... است ..
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
79 صفحه
کد:
279 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره يادگيري سازماني می باشد و شامل: مروري بر يادگيري سازماني، يادگيري در سازمان مي تواند، هابر(1991) فرآيند وساختارهاي يادگيري در سازمان ها را اين گونه توصيف مي کند، كسب دانش2، توزيع اطلاعات1، تفسير اطلاعات1، حافظه سازماني2، نظريه هاي يادگيري، نظريه هاي رفتاري، نظريه شناختي، نظريه شرطي كردن عامل1، نظريه يادگيري اجتماعي، تحليل وضعيت يادگيري در سازمان، تحليل و ارزيابي زمينه هاي يادگيري سازماني، مميزي يادگيري، ايجاد یادگیری سازمانی، انواع يادگيري سازماني، يادگيري انطباقي1، يادگيري سطح بالا و سطح پايين، مقايسه يادگيري تك حلقه اي و يادگيري دو حلقه اي، يادگيري پيش بيني كننده1، يادگيري ثانويه، يادگيري عملي، سطوح يادگيري سازماني، يادگيري فردي، يادگيري تيمي و گروهي، يادگيري فرابخشي، يادگيري سازماني، مدل هاي سازماني به عنوان يك سيستم يادگيري، هفت جهت يابي آموزشي، ده فاكتور تسهيلاتي براي يادگيري، برنامه هاي يادگيري در سازمان ها، تشكيل گروه هاي يادگيري، ابعاد زير سيستم سازماني براي يادگيري، ديدگاه، فرهنگ، ساختار، استراتژي هاي برتر براي ايجاد و ساخت زير سيستم هاي يادگيري و انتقال سازمان به سوی یادگیری سازمانی، ده استراتژی برتر برای ایجاد وساخت زیر سیستم های یادگیری، همچنين استراتژي هاي لازم براي انتقال سازمان به سوي يادگيري سازمانی، مديريت زمان براي يادگيري سازماني، مهارت های رهبری در یادگیری سازمانی، نمايان ساختن و آزمون مدل هاي ذهني2، همچنين براي استفاده از مهارت هاي پرسشگري-به معناي جويا شدن از نظر افراد-مديران بايد بتوانند، تفكر سيستمي1، يادگيري تيمي1، تسلط يا توانايي شخصي1، ساختن ديدگاه يا آرمان مشترك1:، حوزه های شناختی یادگیری در سازمان، مهارت های فردی، تفکرسیستمی، خلق آرمان مشترک، مدل های ذهنی، یادگیری گروهی، تأثیر ساختار، محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی، ساختار، محیط، فن آوری، رابطه استراتژی با یادگیری سازمانی، مهارت های رهبری در قالب عملی کردن برنامه استراتژیک، رویکردهای یادگیری سازمانی، رویکرد فنی، رویکرد اجتماعی، رویکرد ساختار اجتماعی، و ...