مقاله زیر درباره کارآفرینی سازمانی می باشد . و شامل: معرفی کارآفرینی سازمانی، تعريف واژه كارآفريني، انواع کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی2، توضیح کامل تری از کارآفرینی سازمانی، فرآیند کارآفرینی سازمانی و ... است
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
45 صفحه
کد:
278 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره کارآفرینی سازمانی می باشد . و شامل: معرفی کارآفرینی سازمانی، تعريف واژه كارآفريني، انواع کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی2، توضیح کامل تری از کارآفرینی سازمانی، فرآیند کارآفرینی سازمانی، فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر، تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی، ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی، عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان، عوامل سازمانی تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی، تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی، ویژگی های سازمان کارآفرین، اصرار در استراتژی تهاجمی، صمیمت با مشتریان، آزادی عمل و کارآفرینی، تاکید بر ارزش های سازمان، تاکید بر فعالیت های تخصصی خویش، ساختار ساده و نیروی کار اندک، افزایش بهره وری از مجرای کارکنان، اعمال کنترل بر ارزش ها و تامین مالی، گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان، اعتقاد به سازمان، ترسیم چشم انداز، شناخت کافی از مشتری، تجزیه و تحلیل محیط، درک سازمان، محاسبه ریسک1، تحمل شکست و آموختن درس هایی جدید از آن، ارزش قائل شدن برای افراد و شاد نمودن محیط کار، اهمیت کالای روزانه و تقدیر از کسانی که این کارها را انجام می دهند، مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی، مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک هیسریچ، استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان، ابعاد کارآفرینی سازمانی، اهمیت رهبری تحول آفرین در فعالیت های کارآفرینانه درون سازمانی، مدل کارآفرینی سازمانی گاث و گینسبرگ1، مدل کارآفرینی سازمانی بورگلمان و لیین2، مدل کار آفرینی سازمانی دس1، مدل کارآفرینی سازمانی هورنزبای2، مدل کارآفرینی سازمانی کووین و سیلوین، مدلی از استراتژی کارآفرینی سازمانی، شناخت کارآفرینانه افراد معماری حمایت کننده کارآفرینی سازمان، سابقه مطالعات انجام شده، فهرست منابع.