پژوهش زیر درباره سرمایه اجتماعی است . و شامل: ابعاد سرمایه اجتماعی گروتارت و باستلر ، 2001، در تعاريف صاحبنظران ايراني مي توان به نكات مهمي به شرح ذیل، اشاره نمود، بررسی تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد موضوع، سطح كلان، سطح ميانه، سطح خرد و ... است
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
59 صفحه
کد:
274 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره سرمایه اجتماعی است . و شامل: ابعاد سرمایه اجتماعی گروتارت و باستلر ، 2001، در تعاريف صاحبنظران ايراني مي توان به نكات مهمي به شرح ذیل، اشاره نمود، بررسی تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد موضوع، سطح كلان، سطح ميانه، سطح خرد، كاركردهاي سرمايه اجتماعي، به طور عام عبارت اند، صورتبندی مفهوم سرمایه اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف، تاریخچه سرمایه اجتماعی، ماهيت سرمايه اجتماعي، سرمايه اجتماعي بر پايه تحليل كلمن عبارت است، جامعه، شبکه های اجتماعی، کنش جمعی، کنش بین فردی، انواع سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی، سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم، سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر، سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته، سرمایه اجتماعی زنجیره ای، سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی، مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي، منابع سازنده سرمايه اجتماعي، قالب و ظرف شكل گيري سرمايه اجتماعي، نتايج و آثار وجود سرمايه اجتماعي، اثرات مثبت سرمایه اجتماعی، مکانیسمی که توسط آن این نتایج ممکن است به دست آید، کاهش هزینه های معامله، سطح بالایی از اعتماد در سرمایه اجتماعی برای بسیاری از معاملات ضروری است، اشاعه دانش و نو آوری، ارتقاء همکاری و یا رفتار اجتماعی، منافع فردی واجتماعی، اثرات منفی سرمایه اجتماعی، تاثیر منفی بر افراد خارج از گروه، اثرات منفی بر افراد درون گروه، نظریه های سرمایه اجتماعی، نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن، نظریه بوردیو، نظریه رابرت دی پوتنام، پپیشینه تحقیق، منابع فارسی، منابع انگلیسی.