مقاله زیر درباره توسعه اقتصادی می باشد. و شامل: مفاهیم رشد و توسعه ، تعریف رشد، تعریف توسعه، تعاریف توسعه اقتصادی درغرب، توسعه سرمایه داری، توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال، تعریف اومانیستی و اصالت انسانی، چهار عنصر اساسی الگوی توسعه انسانی و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
23 صفحه
کد:
268 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره توسعه اقتصادی می باشد. و شامل: مفاهیم رشد و توسعه ، تعریف رشد، تعریف توسعه، تعاریف توسعه اقتصادی درغرب، توسعه سرمایه داری، توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال، تعریف اومانیستی و اصالت انسانی، چهار عنصر اساسی الگوی توسعه انسانی، بهره وری، برابری، پایداری، توانمندسازی، تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان، آدام اسمیت، جان استورات میل، کارل مارکس، آرتورلوئیس، معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی، درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی، معیار درآمدهای ناخالص سرانه ملی، معیارهای رفاه اقتصادی، معیار شاخص های اجتماعی، پیشینه تحقیق، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی.

فاکتور مناسب اصلی ادراک ریسک سرمایه گذاران متخصص و مبتدی، 12 گزینه سرمایه گذاری بودند که در سراسر یک پیوستار از پرریسک‌ترین تا کم ریسک‌ترین گزینه گسترده شده، فرصت‌های سرمایه گذاری، منابع، منابع لاتین. چه بسا مردم به منظور یکی ازمقاصد خود، پذیرای سود گسترده هستند، اما کسب کردن پول همه ی حیات اشخاص جامعه بشری نمی باشد، حتی اجتماع صنعتی نیز در یافتند که سود های کلان و از خود مستقل بودن از شیوه های مادی زندگی نمی‌تواند مشکلی در برابر افزایش فرایند، عواملی چون مصرف مواد مخدر، الکلیسم، ایدز، بی خانمانی و جنایت و جرم باشد. بهره وری: مردم باید قدرت پیدا کنند توان کارکردی خود را گسترش دهند و در ‏کسب درآمد آوریکار های جبرانی، فعالیت مستمر داشته باشند.