پروژه زیر درباره تجاری سازی می باشد. و شامل: چارچوب تجاری سازی، اهمیت تجاری سازی، مراحل تجاری سازی، تکنولوژی: مفهوم و اهمیت، طبقه بندی انواع تکنولوژی، فناوری های پیشرفته: تعریف و اهمیت، صنایع فناوری پیشرفته، صادرات صنایع هایتک و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
74 صفحه
کد:
266 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره تجاری سازی می باشد. و شامل: چارچوب تجاری سازی، اهمیت تجاری سازی، مراحل تجاری سازی، تکنولوژی: مفهوم و اهمیت، طبقه بندی انواع تکنولوژی، فناوری های پیشرفته: تعریف و اهمیت، صنایع فناوری پیشرفته، صادرات صنایع هایتک، صادرات محصولات هایتک در ایران، مقایسه ای میان دو فناوری انقلابی قرن بیست و یکم: نانوفناوری و فناوری اطلاعات، چالش های تجاری سازی تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه، چالش های تجاری سازی تکنولوژی در ایران، راهکارهای تجاری سازی ابداعات، زنجیره ارزش تحقیق تا بازار یا زنجیره ثمردهی، فرایند تجاری سازی نانو، چالش های تجاری سازی در صنایع هایتک و نانو، موانع موفقیت نانوفناوری در انگلستان، چالش های تجاری سازی در کشور ژاپن، چالش های تجاری سازی نانو در امریکا، اقدامات مؤثر در زمینۀ تجاری سازی فناوری نانو، اقدامات انجام گرفته در راستای تجاری سازی نانوتکنولوژی در ایالات متحده، تجاری سازی نانومواد کربنی در ژاپن، روند و اقدامات تجاری سازی در ایران، طبقه بندی چالش‌های تجاری سازی نانوفناوری، چالش‌های زیرساختی، نقش دولت، استانداردها و کسب مجوز، مالکیت معنوی (پتنت)، مسائل قانونی مرتبط با نانو، نقش پارک ها و مراکز رشد، پارک های فناوری و مراکز رشد: تعریف و تفاوت، چالش‌های تحقیق و توسعه (R&D)، تأثیر متقابل سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعۀ اقتصادی، انواع تحقیقات و پتانسیل آنها در ایجاد ارزش مالی، پیوستار انواع تحقیقات و پتانیسل آنها برای دستیابی به منافع دانشی و مالی، نقش ایده های کاربردی، ارتباط میان صنعت و دانشگاه، شرکت های دانش بنیان، چالش نیروی انسانی، لزوم ایجاد فرهنگ همکاری، چالش‌های مدیریتی، چالش نیاز بازار، ریسک های مرتبط با نانوفناوری، چالش‌های مـالی، سرمایه گذاری خطر پذیر، تأمین مالی در امریکا، منابع و مآخذ، منابع فارسی، منابع لاتین.