تحقیق زیر درباره کیفیت خدمات می باشد. و شامل: تعریف خدمات بانکی، انواع خدمات بانکی، اهمیت خدمات بانکی، مفهوم جدید خدمت به مشتریان، وجه تمایز خدمات با کالا، تفاوت کالاها و خدمات، ویژگی خدمات، ناملموس بودن، تفکیک ناپذیری، تغییر پذیری، روحیه کارکنان و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
42 صفحه
کد:
263 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره کیفیت خدمات می باشد. و شامل: تعریف خدمات بانکی، انواع خدمات بانکی، اهمیت خدمات بانکی، مفهوم جدید خدمت به مشتریان، وجه تمایز خدمات با کالا، تفاوت کالاها و خدمات، ویژگی خدمات، ناملموس بودن، تفکیک ناپذیری، تغییر پذیری، روحیه کارکنان، حجم کاری شعب، فناپذیری، -مالکیت، ویژگی های خاص خدمات بانکداری، مسئولیت امانت داری، جریان دو طرفه اطلاعات، کانال های توزیع خدمات بانکی، استراتژی های بازاریابی بانک ها، عرضه خدمات مطلوب، برخورد صحیح و مناسب با مشتریان، محیط مناسب، ترفیع فروش، موضع یابی یا موضع سازی، نو آوری خدمات بانکی، مفاهیم کیفیت و کیفیت خدمات، تعریف کیفیت، کیفیت از کدام دیدگاه، ابعاد کیفیت، پیشینه تحقیق، مطالعات داخلی، مطالعات خارجی، تحلیلی گذرا بر پیشینه تحقیقات، فهرست منابع وماخذ، فهرست منابع فارسی، فهرست منابع انگلیسی.

خدمت پدیده ای است متشکل از یک مجموعه از فعالیت¬ های کم و بیش تشخیص ناپذیرکه به صورت طبیعی اما نه دائما همیشگی در برخورد بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم¬های توضیع کننده خدمت روی داده تا پیشنهادی برای مسائل مشتریان باشد. معنی خدمت به مشتریان حاکی از مفاهیم نوشده است و تنها قسمت کوچکی در ساختمان مرکزی شرکت به دادن خدمات مختص نیست بلکه تمام سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی تمامشان در بر طرف کردن نیازهای مشتریان موجود و بالاستعداد سهمی بر عهده دارند .