پروژه زیر درباره مدل سروکوال می با شد . و شامل: پنج بعداصلی کیفیت خدمات، قابلیت لمس(Tangibility)، قابلیت اعتماد(Reliability، و ... می باشد . تحلیلی گذرا بر پیشینه تحقیقات، شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات، فهرست منابع وماخذ و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
کد:
262 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره مدل سروکوال می با شد . و شامل: پنج بعداصلی کیفیت خدمات، قابلیت لمس(Tangibility)، قابلیت اعتماد(Reliability، ، تحلیلی گذرا بر پیشینه تحقیقات، شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات، فهرست منابع و ماخذ ، فهرست منابع فارسی، فهرست منابع انگلیسی. درآغاز به هدف اندازه گیری کیفیت خدمات ده بعداصلی رادراین زمینه عملی کردن تمام خدمات مطالعه شده آنهارادر نظر می گیرد.آنگاه برای اندازه گیری این ده بعدپرسشنامه ای حاوی از97 موضوع را درست واجراکردند. در بر گیرنده وجود آسان شدن وسازو کار کاری وکالاهای ارتباطی است همه ی این شاخصه های تصویری را امکان پذیر می سازند که مشتری برای سنجیدن کیفیت آن را مورد نظر قرار می دهد.ما نند تسهیلات رفاهی در محیط فیزیکی سازمان دسترسی همه طرفه به خدمات. متعهد شدن وتضمین کننده نشانگرشایستگی و توانایی کارکنان در تلقین کردن یک احساس اعتماد واطمینان به مشتری در مقابل سازمان است.این شیوه از کیفیت خدمات به خصوص در خدماتی مهم است که دارای احتمال خطر بالاتری باشند. مثلا درکارهای خدمات درمانی با توجه به مهم بودن جان افراد این فرقه از اهمیت ویژه ای در نظر گرفته شده است. پاراسورامان بر این باور است کمبود وجود موارد گفته شده باعث کاستن کیفیت خدمات سازمان دولتی می شود. به این منظور سازمان های دولتی نیازمند ساختاری برای اندازه گیری این عوامل هستند.