مقاله زیر در باره کیفیت خدمات بانکی می باشد. و شامل: اهمیت کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان، ایجاد موانع رقابتی، وفاداری مشتریان و سودآوری، محصولات متمایز، کاهش هزینه¬های بازاریابی، هزینه ¬های کیفیت خدمات، مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
44 صفحه
کد:
260 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر در باره کیفیت خدمات بانکی می باشد. و شامل: اهمیت کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان، ایجاد موانع رقابتی، وفاداری مشتریان و سودآوری، محصولات متمایز، کاهش هزینه¬های بازاریابی، هزینه ¬های کیفیت خدمات، مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود کیفیت خدمات بانک، بهبود یعنی کایزن و نوآوری)، عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، عوامل بهداشتی، عوامل بهبود بخش، عوامل دارای آستانه دوگانه، موانع دستیابی به بهبود کیفیت خدمات بانکی، فقدان قابلیت رؤیت، مشکلات مرتبط با ارزیابی مسئولیت خاص، نیاز به زمان برای بهبود کیفیت، ابهام در تحویل خدمت، اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات، کیفیت فرایند، کیفیت ستاده، کیفیت فیزیکی، کیفیت تعاملات، کیفیت سازمان، ابعاد کیفیت خدمات، مدلهای کیفیت خدمات، مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات، کیفی فنی ستانده، کیفیت عملیاتی تحویل خدمت، تصویر ذهنی، مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات، مدل تحلیل شکاف های پنج گانه کیفیت، مدل تحلیل شکاف های پنج گانه کیفیت خدمات، مدل تطبیق تکنولوژی اطلاعات، مدل تطبیق تکنولوژی اطلاعات، مدل بانکداری اینترنتی، مدل مبتنی بر فن آوری اطلاعات، مدل کیفیت خدمات الکترونیکی، پیشینه تحقیق، مطالعات داخلی، مطالعات خارجی، تحلیلی گذرا بر پیشینه تحقیقات، شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات، فهرست منابع وماخذ، فهرست منابع فارسی، فهرست منابع انگلیسی.