پژوهش زیر درباره نیروی انسانی (منابع انسانی می باشد . و شامل: مقدمه، برنامه ریزی نیروی انسانی، مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم، فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی، مرحله اول: تعیین موجودی نیروی انسانی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
33 صفحه
کد:
249 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره نیروی انسانی (منابع انسانی می باشد . و شامل: مقدمه، برنامه ریزی نیروی انسانی، مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم، فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی، مرحله اول: تعیین موجودی نیروی انسانی، سیستم اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)، طراحی سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، مرحله دوم: بررسی اهداف آتی سازمان، مرحله سوم: برآورد نیروی انسانی مورد نیاز (تقاضا برای نیروها، روشهای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز، روش روندیابی، روش نسبت یابی، روش همبستگی، روش رگرسیون، روش شبیه‌سازی، مرحله چهارم: برآورد عرضه نیروی انسانی، برآورد عرضه نیرو از منابع داخلی، مقایسه روشهای برآورد عرضه و تقاضا برای نیرو، مرحله پنجم: مقایسه عرضه و تقاضا، برکناری، بازنشستگی زودرس و بازخرید، کاهش ساعات کار، حذف شغل، کاریابی، مزایای برنامه‌ریزی نیروی انسانی، عمده‌ترین مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی، علل عدم برنامه‌ریزی نیروی انسانی، موانع اجرای برنامه‌ریزی منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، پیشینه تحقیق، مقدمه، تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور، تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور، منابع فارسی، منابع انگلیسی.

فایده رقابتی فقط بر شیوه به وجود آوردن اختلاف کالا یا خدمات و یا سرپرستی هزینه و قیمت نیست، همانطور که مزیت رقابتی در درمان تخصص‌های ویژه یا شایستگی‌های اصلی کارکنان و پاسخ‌گویی به موقع به خواسته های مشتریان و اعمال رقیبان است.