یک نظام توزیع، یک منبع بزرگ خارجی است. ایجاد آن معمولاً سال ها به درازا می کشد و به این آسانی هم تغییر نمی کند. این نظام از نظر اهمیت همپای منابع داخلی شرکت نظیر تولید، تحقیقات، مهندسی، فروشندگان و تسهیل کنندگان است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
72 صفحه
کد:
243 mg


قسمتی از این مقاله:

یک نظام توزیع، یک منبع بزرگ خارجی است. ایجاد آن معمولاً سال ها به درازا می کشد و به این آسانی هم تغییر نمی کند. این نظام از نظر اهمیت همپای منابع داخلی شرکت نظیر تولید، تحقیقات، مهندسی، فروشندگان و تسهیل کنندگان است. نظام توزیع مبین تعهد جمعی مهمی است نسبت به شماری از شرکت های مستقل که کار اصلی شان توزیع است و همچنین نسبت به بازارهایی که شرکت به آنها خدمت می کند. این نظام همچنین مبین تعهدی نسبت به مجموعه ای از سیاست ها و رویه هاست که تار و پود اساسی روابط بلندمدت جامع شرکت هستند.(کاتلر 1385، 571)

کانالهای توزیع: کانالهای توزیع شامل سازمانهایی هستند که خرده فروشان و یا کلی فروشان کالاهای منتقل شده بر مشتری را در بر می گیرند. تولیدکنندگان نیاز دارند که روابط شان را با این سازمانها به شکل عالی مدیریت کنند، چون آنها ممکن است تنها به صورت کارآمد به بازار فروش دست یابند.(جابر 1998، 14) کانال توزیع مسیری است که طی آن محصول و حقوق مالکیت آن از تولید به مصرف جریان می یابد. کانالهای توزیع اکثراً زنجیره هایی از مؤسسات مختلف هستند که به غیر از عرضه کننده اصلی واستفاده کننده نهایی، واسطه ها نام دارند.(اخوی1380، 4) کانال توزیع، کانالی است که هم نیازهای مشتریان را تأمین کند و هم قدرت رقابت داشته باشد. انجمن بازاریابی آمریکا کانال توزیع را شبکه سازماندهی شده ای از مؤسسات و کارگزارانی می داند که با همکاری یکدیگر، کلیة فعالیتهای مورد نیاز جهت برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، برای انجام وظایف بازاریابی را بر عهده دارند.(زری باف و حسینی کیا 1382، 203)