تحقیق زیر درباره عملکرد کارکنان بانک می باشد. و شامل: تعریف عملکرد، مفهوم بهبود عملکرد، مسئولیت پذیری ، مسئولیت پذیری افراد در سازمان ، ضرورت و اهمیت مسئولیت پذیری، سن، جنسیت، تحصیلات، ازدواج، سابقه خدمت، حقوق و دستمزد و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
40 صفحه
کد:
228 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره عملکرد کارکنان بانک می باشد. و شامل: تعریف عملکرد، مفهوم بهبود عملکرد، مسئولیت پذیری ، مسئولیت پذیری افراد در سازمان ، ضرورت و اهمیت مسئولیت پذیری، سن، جنسیت، تحصیلات، ازدواج، سابقه خدمت، حقوق و دستمزد، همکاری ، همکاری کارکنان، همکاری و تعاریف آنَ، فواید همکاری ، فواید ، همکاری ویژگی هایی نیز دارد، نهادی کردن تفکر مشارکتی، کیفیت و کمیت کار، نوآوری ، تعاریف نوآوری از دیدگاههای متفاوت، مفهوم نوآوری، نمودار نوآوری : مفاهیم سازمانی و اقتصادی، تعاریف نوآوری از دیدگاه های متفاوت َ، عوامل موثر بر نوآوری، عوامل فردی موثر بر نوآوری، عوامل محیطی موثر بر نوآوری، پیشینه عملی تحقیق، منابع، منابع انگلیسی.

سودمندی و توسعه هر سازمان تا حدود بسیاری به استفاده درست نیروی انسانی وابسته است . هر چند که شرکتها و سازمانها گسترده تر می‌شوند به صراحت مشکلات این شبکه بزرگ نیز افزایش پیدا می کند .مدیران در ارابطه با مسائل مختلف تلاش در کنترلپی در پی کارمندان خود دارند. پیشرفت و افزایش هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. به نظر می آید که خانم ها نسبت به مردها احساس مسئوایت بیشتری به کار خود دارند. اگر چه این تفاوت کم است. علت این کار آن است که خانم ها برای عضویت در سازمان می‌باید سختی های بیشتری را تحمل کنند . همکاری از آغاز تولد افراد با زندگی انسانها ارتباط داشته است و همیشه رو به پیشرفت بوده است به صورتی گه امروزه افراد دوست دارند در تمام کارها که به شکلی با او در ارتباط هستند.