پژوهش زیر در باره رفتار شهروندی سازمانی می باشد. و شامل: تعریف رفتار شهروندی سازمانی، سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی، ابعاد رفتار شهروندی، آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت، ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی،و ... می باشد .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
30 صفحه
کد:
222 mg


قسمتی از این مقاله:

• پژوهش زیر در باره رفتار شهروندی سازمانی می باشد. و شامل: تعریف رفتار شهروندی سازمانی، سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی، ابعاد رفتار شهروندی، آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت، ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی، عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی، بررسی های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن، رابطه مبادله رهبر- عضو و رفتار شهروندی سازمانی، بررسی دیگر رفتار شهروندی، وظیفه شناسی، ادب و مهربانی، نوع دوستی، مردانگی، خوش خویی، مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی، مفاهیم مهم در شهروند مداری سازمانی، اعتماد، مشروعیت، تقابل، رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی ، مدل ارگان، پیشینه تحقیق، فرضیات تحقیق، نتایج پژوهش، فرضیات تحقیق، فرضیات، فرضیات تحقیق، منابع فارسی، منابع انگلیسی. پژوهش های نخستین که در مسیر رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناختن مسئولیت ها و یا عملکردهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی بیشتر مواقع دیده نمی شدند .عده ای از مطالعات نیز اختصاصا بر روی مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی توجه کرده اند و سعی کرده اند تعریف تازه ای از آن داشته باشند، شاخه های آن را تشخیص دهند و یا با کمک روش تحلیل عاملی مقیاس های مناسبی برای ارزیابی این مفهوم به وجود بیاورند .