پژوهش زیر درباره تبلیغات بانک می باشد . و شامل: تبلیغ، میتوان سه عامل اساسی را در تبلیغ شناسایی کرد ، تصمیمات اصلی در امور تبلیغات و آگهی ها، انواع طبقه بندی تبلیغات، م تبلیغات بر مبنای هدف به دو گروه تقسیم میشود ، تبلیغات مصرف کننده ، تبلیغات کسب و کاری و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
33 صفحه
کد:
191 mg


توضیحات:

پژوهش زیر درباره تبلیغات بانک می باشد . و شامل: تبلیغ، میتوان سه عامل اساسی را در تبلیغ شناسایی کرد ، تصمیمات اصلی در امور تبلیغات و آگهی ها، انواع طبقه بندی تبلیغات، م تبلیغات بر مبنای هدف به دو گروه تقسیم میشود ، تبلیغات مصرف کننده ، تبلیغات کسب و کاری ، از نظر جغرافیایی تبلیغات به چهار دسته تقسیم میشود، تبلیغات ملّی، تبلیغات منطقه ای، تبلیغات محلّی ، طبقه بندی تبلیغات بر مبنای رسانه ، تبلیغات رسانه ای را میتوان به انواع زیر تقسیم نمود، تبلیغات پخشی، تبلیغات چاپی، تبلیغات پستی، تبلیغات بیرونی، تبلیغات فروشگاهی، تبلیغات شفاهی، غیر شفاهی ، تبلیغات الکترونیکی هم به دو صورت انجام می پذیرد ، آن لاین، آف لاین، مشتری، مفهوم ارزش، مشتریان برون سازمانی، مشتریان درون سازمانی، اهمیت مشتری، رفتار مصرف کننده، تعریف بانک و بانکداری الکترونیک، شیوه های عرضه خدمات بانکی ، روش سنتی ، روش نوین ، تعریف بانک و نظام بانکی، بیشینه تحقیق، الگوی ابعاد سیستم خود پرداز بانکی، متغیر جلب توجه، متغیر علاقه ، متغیر تمایل ، متغیر اقدام ، جدول خلاصه تحقیقات، تبلیغات رسانه ای را میتوان به انواع زیر تقسیم نمود خلاصه تحقیقا ت خارجی، فهرست منابع و ماخذ.