مقاله زیر درباره رضایت شغلی می باشد .و شامل: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی، اهمیت و ضرورت رضایت شغلی، اثرات رضایت شغلی، رضایت شغلی و غیبت، رضایت شغلی و جابجایی کارکنان(جایگزین و ترک شغل)، فواید بررسی رضایت شغلی، خشنودی شغلی کلی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
30 صفحه
کد:
183 mg


توضیحات:

مقاله زیر درباره رضایت شغلی می باشد .و شامل: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی، اهمیت و ضرورت رضایت شغلی، اثرات رضایت شغلی، رضایت شغلی و غیبت، رضایت شغلی و جابجایی کارکنان(جایگزین و ترک شغل)، فواید بررسی رضایت شغلی، خشنودی شغلی کلی، بهبود نگرش، تعیین نیازهای آموزشی، نظریه های رضایت شغلی، نظریه امید و انتظار، نظریه ارضاء نیاز، نظریه گروه مرجع، نظریه ارزش، نظریه «بریل» ، نظریه نقش، نظریه «هرزبرگ، نظریه «هالند»، نظریه الگوی کاهشی و ضربی وروم، نظریه مک¬کلند، نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو، پیشینه مطالعات انجام شده ، پیشینه مطالعات داخل کشور، پیشینه مطالعات خارج از کشور، منابع. «رضایت درونی» از دو منبع تاثیر می پذیرد اول؛ احساس خشنودی که انسان به دلیل از کسب در آمد .به کار و فعالیتبه دست می آورد . دوم؛ احساسی که بر اثر به دست آوردن ترقی و یشرفت و یا انجام بعضی مسئولیت های اجتماعی و به سر انجام رساندن توانایی ها و فعالیت های فردی به انسان دست می دهد. یکی از نتایج بررسی رضایت شغلی آن است که مدیریت را از امتیازات کل خشنودی در سازمان باخبر می سازد و نشان می¬دهد که کارکنان درباره شغلشان چه احساسی دارند. فرد دارای همراهی به وابستگی به کیفیت ایجاد کردن ارتباط شخصی توانامند است. برای اینگونه افراد ارتباط اجتماعی بر انجام وظیفه پیشی دارد. انگیزه قدرت نیازمندرجوع در دیگران به هدف انجام وظیفه و دست یافتن به اهداف است.