تحقیق زیر درباره سازمان یادگیرنده می باشد. و شامل: نظریه سازمان یادگیرنده ، تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، اصول سازمان یاد گیرنده، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی، مشخصه های سازمان یادگیرنده ، ساختار، سیستم های اطلاعاتی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
38 صفحه
کد:
178 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره سازمان یادگیرنده می باشد. و شامل: نظریه سازمان یادگیرنده ، تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، اصول سازمان یاد گیرنده، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی، مشخصه های سازمان یادگیرنده ، ساختار، سیستم های اطلاعاتی ، فعالیت های منابع انسان، فرهنگ سازمان، رهبری، ویژگی های سازمان یادگیرنده، تفاوت سازمان های یادگیرنده با سازمان های سنتی، چگونه رهبران تحولی به یادگیری سازمانی و پیشبرد سازمان به سمت سازمان یادگیرنده کمک می کنند؟ ، تحقیقات انجام شده، منابع. . رابینز معتقد است این نوع از سازمان ها هدف و اساس فعالیت های خود را برمفهوم رفتار سازمانی، مانند مدیریت کیفیت جامع، فرهنگ سازمانی، سازمان بدون رمز، تضاد یا تعارض بین واحدها و دایره ها سازمانی و رهبریدگرگونی گذارده و به پدیده هایی چون صادق بودن، خطر پذیری و رشد و پیشرفت گرامی می دارند. این زمینه از یادگیری زمانی به وقوع می پیوندد که سازمان خطاها را شناسایی و اصلاح می کند و هنجارها، رویه ها، سیاست ها و هدف های موجود را زیر سوال می برد وبه تقسیم کردن و اصلاح آن ها اقدام می کند .اشخاصی که از استعداد شخصی بالایی برخوردارند، همواره در جهت تحصیل اهدافی که در زندگی در پی آن هستند، می باشند.