پژوهش زیر درباره مراحل اجرای یک پروژه می باشد. و شامل: مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌، مرحله‌ نظری، مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی، برآورد صحیح‌ منابع‌ موردنیاز، نحوه‌ انتخاب‌ پیمانکاران، سیستم‌ مدیریت‌ پروژه، مرحله‌ اجرا، مرحله‌ پایانی، قراردادهای عمرانی و ... می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:

نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
58 صفحه
کد:
176 mg


توضیحات:

پژوهش زیر درباره مراحل اجرای یک پروژه می باشد. و شامل: مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌، مرحله‌ نظری، مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی، برآورد صحیح‌ منابع‌ موردنیاز، نحوه‌ انتخاب‌ پیمانکاران، سیستم‌ مدیریت‌ پروژه، مرحله‌ اجرا، مرحله‌ پایانی، قراردادهای عمرانی، تعریف قرارداد، روشهای اجرای پروژه (از نگاه قراردادی)، روش طرح، مناقصه، ساخت، احتمال رغبت به طولانی شدن طرح، روش طرح و ساخت، روش ساخت، بهره¬برداری، انتقال (B.O.T)، روش ساخت، بهره¬برداری، تملک، انتقال (B.O.O.T)، روش ساخت، تملک، بهره¬برداری (B.O.O) ، مرور مدل¬های انتخاب پیمانکار، مشخصات روش شناسی های انتخاب پیمانکار، مدل های انتخاب پیمانکار، مقایسه میان مدل های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران، شاخص های انتخاب، رویه های ارزیابی و انتخاب پیمانكاران در كشورهای مختلف، ارزیابی مقدماتی پیمانكاران در هنگ كنگ، تعیین صلاحیت اولیه پیمانكاران در تركیه، تعیین صلاحیت اولیه پیمانكار، انتخاب پیشنهاد دهنده با پایینترین قیمت از میان متقاضیان واجد شرایط، رویكردهای انتخاب پیمانكار در انگلیس، منابع فارسی، منابع خارجی. آغاز شروع یک‌ پروژه‌ با هرشکل و ویژگی که‌ باشد،شامل یک‌ نظریه‌ یا تفکرو یا درخواست است‌ که‌ به وسیله یک‌ فرد یا یک‌ گروه‌ از افراد، یا یک‌ موسسه‌ و سازمان تشکیل می‌شود. جدا بودن مسئولیت¬های مشاور و پیمانکار که می¬تواند باعث ایجاد مشکلاتی در ساخت و یا عملکرداجرایی شود.