فشارهایی که رقابت جهانی به شرکت ها وارد و آنها را وادار به تغییر و دگرگونی می کند، به این معناست که آنچه در گذشته به نظر خارق العاده و برجسته بوده چه بسا امروزه عادی جلوه نماید.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
48 صفحه
کد:
200 mg


توضیحات:

فشارهایی که رقابت جهانی به شرکت ها وارد و آنها را وادار به تغییر و دگرگونی می کند، به این معناست که آنچه در گذشته به نظر خارق العاده و برجسته بوده چه بسا امروزه عادی جلوه نماید. موانع پیوسته بالاتر می روند و اگر شرکت ها نتوانند از این موانع گذر کنند رقیبی دیگر جای آنها را خواهد گرفت. بنابراین امروزه سازمانها نیازمند افرادی توانمند هستند تا بتوانند با کمک آنها در این رقابت پیروز شوند. 2. اثرات فناوری بر محیط کار: رشد سریع فنآوری، تمامی جوانب سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. تغییر فناوری باعث شده است که ماهیت کار تغییر کند. رشد تکنولوژی باعث می شود که رایانه ها به سرعت جایگزین انسآنها شوند و مشاغلی که باقی مانده اند، نیازمند کارکنان توانمند هستند که از مهارت های لازم برای رویارویی با تغییرات تکنولوژی برخوردار باشند. 3. ضرورت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان بسیاری از سازمانها دریافته اند که در موقعیت رقابتی فزاینده باید پیوسته خدمت دهی به مشتریان را بهبود بخشند. این بدین معنا است که ابتدا باید بدانند مشتری چه می خواهد و سپس در پی بهبود آن باشند. بنابراین سازمانها نیازمند افرادی توانمند هستند تا نوآوری را در دستور کار خود قرار داده و بتواند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. 4. موفقیت برنامه های مدیریت کیفیت جامع تقریباً در تمامی منابع علمی مدیریت کیفیت جامع، عملکرد ، عنصر حیاتی مدیریت کیفیت جامع تلقی شده است. توماس و ولتهاوس عملکرد را یکی از ابزارهای مهم مدیریت کیفیت جامع می دانند.