تحقیق زیر درباره صنعت برق می باشد. و شامل: مؤلفه های اصلی اصلاحات صنعت برق، اصلاحات در ساختار، تفکیک اجزا، یکپارچگی عمودی و تفکیک اجزای صنعت برق، تجدید ساختار، اهداف تجديد ساختار صنعت برقو ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
71 صفحه
کد:
170 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره صنعت برق می باشد. و شامل: مؤلفه¬های اصلی اصلاحات صنعت برق، اصلاحات در ساختار، تفکیک اجزا، یکپارچگی عمودی و تفکیک اجزای صنعت برق، تجدید ساختار، اهداف تجديد ساختار صنعت برق، منابع انگليسي الزامات و نيازمندي¬هاي تجديد ساختار صنعت برق، بازار برق، تعریف و فلسفه بازار برق، مراحل تشكيل بازار برق، موانع شكل¬گيري و يا انحراف بازار رقابتي برق، بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تجدیدساختار صنعت برق، بررسی تجارب برخی کشورهای توسعه¬یافته در زمینه تجدید ساختار صنعت برق ، بررسی تجارب برخی کشورهای در¬حال¬توسعه ¬در زمینه تجدید ساختار صنعت برق، صنعت برق ایران، تاریخچه، وضعیت کنونی صنعت برق ایران، بررسی شاخص¬های کمی صنعت برق ، بررسی شاخص¬های کیفی صنعت برق، اصلاحات صنعت برق در ایران، اصلاحات ساختاری در صنعت برق ایران، فاز اول : تشکیل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) و استقلال صنعت برق ، فاز دوم : تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه¬توانیر، روند تجديد ساختار در صنعت برق ایران، عملكرد و ابعاد برون¬سپاري، تشکیل شرکت¬هاي برق منطقه¬اي، تشکیل شرکت هاي مديريت توليد، تشکیل بازار برق ایران، تشکیل شرکت¬هاي توزيع نيروي برق، تشکیل شرکت¬هاي توزيع نيروي برق، کاستی¬های بخش عرضه، کاستی¬های بخش تقاضا، اشکالات ساختاری صنعت برق در ایران، جداسازی عمودی ارکان صنعت برق، جداسازی ناحیه‌ای صنعت، جداسازی افقی اجزای صنعت ، رقابتی¬نبودن بازار برق ایران ، شرکتی¬سازی، اصلاحات در قانون، مؤلفه¬های اصلاحات در قانون، قانون¬زدایي، قانون-گذاری(تجديد مقررات)، اصلاحات در مالکیت، مؤلفه¬های اصلاحات در مالکیت، خصوصی¬سازی، پیشینه تجربی، پژوهش¬های خارجی، پژوهش-های داخلی، فهرست منابع، منابع فارسي، منابع انگليسي.