تحقیق زیر درباره عملکرد سازمانی می باشد. و شامل: مقدمه، عملکرد سازمانی، عوامل موثر بر عملکرد سازمانی، الگویی از عملکرد سازمانی ، محیط بیرونی، محیط درونی، دستاوردها، ارزیابی عملکرد، رویکرد های اندازه گیری عملکرد، روشهای ارزیابی عملکرد و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
36 صفحه
کد:
167 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره عملکرد سازمانی می باشد. و شامل: مقدمه، عملکرد سازمانی، عوامل موثر بر عملکرد سازمانی، الگویی از عملکرد سازمانی ، محیط بیرونی، محیط درونی، دستاوردها، ارزیابی عملکرد، رویکرد های اندازه گیری عملکرد، روشهای ارزیابی عملکرد، ارزیابی فرآیندهای تولید، ارزیابی فرآیندهای مدیریت، همچنین با توجه به روش آماری مورد استفاده نیز ارزیابی عملکرد را به دو دستة پارامتري و ناپارامتري تقسيم بندي می کنند، روشهاي پارامتري، روشهاي ناپارامتري، منحنی تولید مرزی با استفاده از وصل نقاط حدی، فرایند ارزیابی عملکرد، چالش های ارزیابی عملکرد، مزایای نظام ارزیابی عملکرد، برای سازمان، برای ارزیابی کننده، برای ارزیابی شونده، پیشینه پژوهش، مطالعات داخلی، مطالعات خارجی منابع. ). سنجیدن کارکرد با هدف شناسایی نسبي ميزان بینایی ، مهارت ، دانش، کوشش و تلاش، اصلاح ،برطرف کردن عیوب و تعالي نيروي انساني صورت مي گيرد كه در نتیجه سبب پیشرفت عملكرد فردي و سازماني مي شود. اثربخشی، بدون شک بزرگترین نتیجه ای است که می توان آن را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرد. در ارزیابی اثربخشی مهم است مرتبه ای را که هدف های فردی کارکنان، گروه های کاری، و اهداف کلی سازمان با یکدیگر هماهنگ دارند بی نیاز کرد. . اکثر مدیران نقش مهم آن را در ارتباطات و پیگیری نمودن اهداف طرح عملیاتی سازمان درک نموده اند.