پژوهش زیر درباره کارایی با تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی، تحلیل پوششی داده ها DEA، (تعداد خروجیها + تعداد ورودیها)3 ≥ تعداد واحدهای مورد ارزیابی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
31 صفحه
کد:
166 mg


توضیحات:

پژوهش زیر درباره کارایی با تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی، تحلیل پوششی داده ها DEA، (تعداد خروجیها + تعداد ورودیها)3 ≥ تعداد واحدهای مورد ارزیابی، دومشخصه اساسی برای الگو DEA، مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده¬ها، مدل CCR، مدل نسبت CCR، مدل CCR ورودی محور، مدل مضربی(اولیه) CCR ورودی محور، مدل پوششی CCR ورودی محور، مدل CCR خروجی محور، مدل BCC، مدل اندرسن – پیترسن (AP)، پیشینه پژوهش ، مطالعات داخلی، مطالعات خارجی، منابع. افزایش کارکرد ها و حیطه عملكردي سازماني، برتری و پیشرفت محيط و در میان گذاشتن موضوع ها و مسائل جدید مديريتي مانند رضايت مشتري، مسئوليت اجتماعي و... سازمانها را وادار کرد تا به شاخص هاي محدود بسنده نکنند . -واحد ها به شیوه ای عمل می کنند که برای به دست آوردن کارایی بالاتر ،خروجی هایی که قیمت یا ارزش بیشتر دارد را منتشرمی کنند،که این امر باعث اختلافاتی می شود (واحدهای مختلف به شیوه ای عمل می کنند که خروجی هایی با ارزش های متفاوت ارائه کند). نادیده گرفتن رابطه فوق در عمل باعث می شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گیرندو به عبارت دیگر، دارای امتیاز کارایی برترشوند، در نتیجه قدرت تمایز مدل کم می شود .