پروژه زیر درباره کیفیت خدمات می باشد. و شامل: تعریف کیفیت، تعریف خدمت، تفاوت کالاها و خدمات، کیفیت خدمات، مدل شکاف کیفیت خدمات، شکاف¬های کیفیت خدمات، مدل تحلیل شکاف یا مدل پاراسورامان، مقایسه ادراکات مدیر با خصوصیات خدمات ارائه شده و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
39 صفحه
کد:
164 mg


توضیحات:

پروژه زیر درباره کیفیت خدمات می باشد. و شامل: تعریف کیفیت، تعریف خدمت، تفاوت کالاها و خدمات، کیفیت خدمات، مدل شکاف کیفیت خدمات، شکاف¬های کیفیت خدمات، مدل تحلیل شکاف یا مدل پاراسورامان، مقایسه ادراکات مدیر با خصوصیات خدمات ارائه شده، مقایسه-ی ویژگی¬های خدمت با ارائه خدمت، مدل¬های سنجش کیفیت خدمات، مدل سروپروف، روش تجزیه و تحلیل اهمیت- عملکرد، مدل ادراکات- انتظارات- اهمیت، مدل سروکوال، مشخصات کلی مدل سروکوال، پیشینه تجربی، پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین خارج از ایران، پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین در ایران، منابع فارسی، منابع غیر فارسی. در دیدگاه قدیمی ، کیفیت محصولات در گرو ویژگی¬ها و خصلت های فیزیکی آن از جمله پایداری و قابل اعتمادبودن ارزیابی می¬شود. دمینگ «برطرف کردن رضایت مشتری وکاهش تغییرات» را در تعریف کیفیت پوشش داده است و کرازبی کیفیت را «تطبیق یک محصول یا خدمت با الزامات (ویژگی¬ها واستااندارد¬های) از پیش بینی شده تعریف می¬کند. خدمت: فعالیت یا سودی است که یک طرف به طرف دیگر مبادله می¬کند، که اساساً تشخیس ناپذیر بوده و مالکیت چیزی را در نطرندارد، نتیجه ممکن است دستاورد فیزیکی یا غیر عادی باشد. خدمات در بر گیرنده خصوصیاتی هستند که آن¬ها را از کالاها جدا می¬کند. هنگام بهره گیری از یک خدمت، توقع مشتری این است که از دریافت یک خدماتبهره ای را نیز در مقابل آن کسب کند.