مقاله زیر درباره مبانی نظری بازاریابیمی باشد.و شامل: مدیریت بازاریابی، اصل اول : گرایش تولید، اصل دوم : گرایش محصول ، اصل سوم: گرایش فروش ، اصل چهارم: گرایش بازاریابی ، اصل پنجم : گرایش بازار یابی اجتماعی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
37 صفحه
کد:
159 mg


توضیحات:

مقاله زیر درباره مبانی نظری بازاریابیمی باشد.و شامل: مدیریت بازاریابی، اصل اول : گرایش تولید، اصل دوم : گرایش محصول ، اصل سوم: گرایش فروش ، اصل چهارم: گرایش بازاریابی ، اصل پنجم : گرایش بازار یابی اجتماعی، سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها ، بازاریابی رابطه مند، مدل سطل سوراخ دار، منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده، مرحله آگاهی، مرحله اکتشاف، مرحله گسترش،مرحله تعهد، مرحله زوال، بُعد تاکتیکی, بُعد استراتژیک، بُعد فلسفی، همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباطات بازاریابی، تحول ارتباطات منسجم بازاریابی، حرکت به سوی ارتباطات منسجم، سیستم اطلاعات بازاریابی، سیستم اطلاعات بازاریابی، رقابت بازار و تصمیم گیری ، تحقیقات بازار، پیشینه تحقیق، تحقیقات خارجی، تحقیقات داخلی، منابع فارسی، منابع انگلیسی.