اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون و ارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می شود.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
74 صفحه
کد:
147 mg


توضیحات:

براین اساس، بسیاری ازکشورهای طی سالیان اخیر بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد وفرآیند های گمرکی خود داشته اند. برای مثال کشورهای آسیای جنوبی شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه های صادراتی خود را تا 19 درصد، کشورهای آسیای جنوبی تا 20 درصد و کشورهای آسیای مرکزی به طور میانگین تا 9 درصد در فاصله سال های 2006 تا 2009 کاهش داده اند. حذف موانع و سایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار وترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری وتعامل بین سازمان های مرتبط ودخیل درخصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات ازجمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است. اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که درچارچوب های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت های آن جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شده است.

یکی از معتبرترین این چارچوب ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک: این بازنگری با هدف ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات گمرکی وافزایش تطابق آن ها با کنوانسیون های منطقه ای وبین المللی درحوزه امور تجاری و گمرکی انجام می گیرد. 2- استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک: استفاده از این تکنیک ها وجمع آوری پروفایل صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل های غیرضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می شود.

3- ساده سازی رویه های گمرکی: هدف از ساده سازی رویه های گمرکی حذف پیچیدگی های تشریفات ورویه های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرآیندهای تجاری صادرات و واردات است.

4- ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات: منظور از ساده سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آن هاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آن ها و سپس حذف اجزای مشابه است. استانداردسازی اسناد تجاری در دو سطح داده ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می شود. منظور از استانداردسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است.

برای استانداردسازی داده های تجاری دستورالعمل های ویژه ای توسط سازمان های معتبر بین المللی نظیر سازمان سی فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل ها استانداردسازی داده های تجاری شامل مراحل جمع آوری داده های تجاری، تعریف وتجزیه وتحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آن ها با مدل های داده مرجع و درنهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده ها می باشد.

سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده ها، مدل داده های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود و درحال بازنگری برای پوشش دهی وسیع تری از داده های تجاری است (کرمی،1390، صص45-41).