پروژه زیر درباره بازاریابی رابطه مند می باشد. و شامل: تعاریف و مفاهیم بازاریابی، انواع بازاریابی، مفهوم بازاریابی معامله ای، بازاریابی رابطه مند، تعاریف و مفاهیم بازاریابی رابطه مند، ضرورت توجه به بازاریابی رابطه مند، اهداف بازاریابی رابطه مند، عوامل مؤثر در رشد و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
68 صفحه
کد:
124 mg


توضیحات:

پروژه زیر درباره بازاریابی رابطه مند می باشد. و شامل: تعاریف و مفاهیم بازاریابی، انواع بازاریابی، مفهوم بازاریابی معامله ای، بازاریابی رابطه مند، تعاریف و مفاهیم بازاریابی رابطه مند، ضرورت توجه به بازاریابی رابطه مند، اهداف بازاریابی رابطه مند، عوامل مؤثر در رشد بازاریابی رابطه ای، ملزومات بازاریابی رابطه مند، انواع بازاریابی رابطه مند، مزایای بازاریابی رابطه مند، عوامل بازاریابی رابطه مند، منابع و متغیرهای بازاریابی، محصول، ساختار سازمانی، برون سپاری، برنامه ریزی بازاریابی، منابع اطلاعاتی، نگرش ارتباطی، ابعاد بازاریابی رابطه مند، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی یا خبرگی، کیفیت کالا یا خدمات شرکت عرضه کننده، وابستگی خریدار به فروشنده، سرمایه گذاری در معامله ویژه، رضایت، وفاداری، راهبردهای بازاریابی رابطه مند، مزایایی مدیریت ارتباط با مشتری برای بازاریابی رابطه مند، انتخاب حساب، توسعه پیشنهادات در رابطه با محصول خاص، اجرای استراتژی های بازاریابی، ارزیابی خروجی های استراتژی های رابطه مند، بازاریابی رابطه مند در سطح جهانی، ویژگی های مطالعات بازاریابی رابطه مند در سطح جهانی، مدل‌های بازاریابی رابطه مند، مدل بازارهای ششگانه، آخرین مدل ارائه شده از بازارهای ششگانه، مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی، مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی، مدل بازاریابی رابطه مند مورگان و هانت، مدل تعهد – اعتماد بازاریابی مورگان و هانت، مدل جامع بازاریابی رابطه مند، مدل پنج سطحی بازاریابی رابطه ای کاتلر، مدل اجزای بازاریابی رابطه مند هاو، مدل زنجیره مدیریت روابط بازاریابی رابطه مند تزکاس و سارن، مدل بازاریابی رابطه مند صمدی، ارتباطات، رفتار ترجیحی، شخصی سازی، پاداش، رضایت ارتباطی، رفتارخرید، پیشینه پژوهش، پیشینه پژوهش بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری، رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری، ارتباطات بین ابعاد بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری، برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی رابطه-مند، برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه وفاداری مشتری، منابع و مأخذ.