مقاله زیر درباره رفتار شهروندی سازمانی است .و شامل: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، مدل ارگان (1998)، مدل پودساکف (2000)، مدل بورمن و موتوویدلو (2001)، مدل فار و همکاران(2004)، مدل گراهام، کارکردهای شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت رفتار، تقویت رفتار و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
32 صفحه
کد:
122 mg


توضیحات:

مقاله زیر درباره رفتار شهروندی سازمانی است .و شامل: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، مدل ارگان (1998)، مدل پودساکف (2000)، مدل بورمن و موتوویدلو (2001)، مدل فار و همکاران(2004)، مدل گراهام، کارکردهای شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت رفتار، تقویت رفتار شهروندی سازمانی ، تفاوت های رفتار شهروندی سازمانی معلمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های غیرآموزشی، هماهنگی بالایی میان اهداف فردی معلمان با اهداف مدرسه وجود دارد، تمییز میان رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای رسمی معلمان مشکل است، رفتار شهروندی سازمانی معلمان احساسی تر، درونی تر و اخلاقی تر است، پیشینه تحقیقات، پیشینه تحقیقات داخلی، پیشینه تحقیقات خارجی، منابع فارسی، منابع انگلیسی. 

با توجه به اینکه تعریف رفتار شهروندی سازمانی، کمی جدید است و مفهوم سازی آن در شیوه رفتارهای سازمانی، هنوز به شکل جامع گسترش پیدا نکرده است، تعاریف مختلف بعضاً متفاوتی برای آن توضیح داده شده است. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری بالاتر از نقش-های شغلی تعریف شده است که به صورت مستقیم و واضح به وسیله سیستم پاداش رسمی شناخته نشده است، در حالیکه این رفتار در مجموع، عملکرد تا ثیر گذار سازمان را بهبود می بخشد. ). جوانمردی براساس عنوان توانایی کارکنان در ستجیدن خود با سختی ها و نا هنجاری های محیط کار بدون اینکه به طور شفاهی یا رسمی گلایه یا شکایتی داشته باشد، تعریف می شود و عبارتند از عدم ابراز شکوه ها و گلایه مندیهای جزئی، عدم عیب-جوئی و بهانه گرفتن از آنچه سازمان در حال انجام آن است اطاعت سازمانی: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت آنها، شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند. مانند احترام به قوانین سازمانی، حضور به موقع در محل کار وغیره