تحقیق زیر د رباره خلاقیت سازمانی می باشد. و شامل: مقدمه، تعریف خلاقیت، خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت، اهمیت خلاقیت در سازمان¬ها، رویکردهای فرایند خلاق، رویکرد خطی، رویکرد شهودی، رویکرد شبکه‌ای یا جزء نگر، ویژگی سازمان‌های خلاق، تحمل ریسک و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
26 صفحه
کد:
113 mg


توضیحات:

تحقیق زیر د رباره خلاقیت سازمانی می باشد. و شامل: مقدمه، تعریف خلاقیت، خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت، اهمیت خلاقیت در سازمان¬ها، رویکردهای فرایند خلاق، رویکرد خطی، رویکرد شهودی، رویکرد شبکه‌ای یا جزء نگر، ویژگی سازمان‌های خلاق، تحمل ریسک، کاهش کنترل بیرونی، کاهش تقسیم کار، قبول ابهام، تحمل تضاد، تحمل راه‏های غیر عملی، تمرکز بر نتایج بجای ابزارها، ارتباطات همه ‏جانبه، آزادی در بیان نظرات جدید، ساختار سازمانی مسطح، مدیریت اطلاعات، آگاهی از تعارضات، نیازمندیهای استخدام، شایستگی و مسئولیت، موانع خلاقیت، عواملی که بر خلاقیت افراد در سازمان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، خلاقیت و فرهنگ، نوآوری و فرهنگ، باورهای فرهنگی وخلاقیت ونوآوری، فرهنگ سازمانی نوآوری وخلاقیت، مراحل خلاقیت، عوامل خلاقیت، چالشگری، آزادی، منابع، کارگروهی، تشویق و سرپرستی، تشویق و پشتیبانی سازمانی، راههای پرورش خلاقیت، طوفان مغزی، مدل سینکتیکس، تکنیک اسکمپر scamper، تکنیک دلفی، تکنیک گروه اسمی، تکنیک آینه مورینو ، ارتباط اجباری، تفکر موازی، منابع و مأخذ .

از نظر مدنیک خلاقیت عبارت است از: فرم دادن به عناصر پیش آمده به شکل ترکیبات تازه که با محدودیت های خاصی شبیه است یا به شکلی مفید است. هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه‌تر باشند، طی برطرف کردن خلاق‌تر خواهد بود. هارینگتون معتقد است:خلاقیت دستاورد فرد شخصی، در یک زمان معین ، در جای ویژه نیست بلکه عبارت از یک زیست بوم (اکوسیستم)است.