نظارت آخرین وظیفه مدیریت و در عین حال مهمترین آنهاست. اگر مطمئن باشید که هروظیفه به طور کامل انجام می شود در واقع به کنترل نیاز نخواهید داشت.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
31 صفحه
کد:
134 mg


توضیحات:

نظارت آخرین وظیفه مدیریت و در عین حال مهمترین آنهاست. اگر مطمئن باشید که هروظیفه به طور کامل انجام می شود در واقع به کنترل نیاز نخواهید داشت. ولی این مورد به ندرت اتفاق می افتد، بیشتر برنامه ها به وسیله افراد اجرا می شوند و افراد از نظر توانائیها، انگیزش و صحت عمل تفاوت بسیاری زیادی با هم دارند. از این گذشته طرح های کهنه نیز نیاز به تجدید نظر دارند، از اینرو نظارت، آشکارا وظیفه بسیار مهم مدیریت است.(دسلر،1373، 257)

در سلسله وظایف مدیر نظارت را می توان از اهم وظایف دانست زیرا مسئولیت نهائی مدیر حفظ سیستم سازمان می باشد. و با توجه به اینکه هر سیستم یا نظامی که ساخته دست بشر باشد اگر کنترل نشود، دیر یا زود متلاشی می شود، ملاحظه می گردد که سرنوشت سازمان تا چه حد به این وظیفه مهم مدیریت وابسته خواهد بود. البته ناگفته نماند در سطح تئوریک این امکان موجود است که نظامی به وجود آوریم که به نظارت احتیاج نداشته باشد ولی تجریه نشان داده است که هر نظامی که ساخته انسان باشد نمی تواند بدون وجود نظارت مدت مدیدی به کار خود ادامه دهد.(صادق پور،1353، 158)

کنترل مفهوم وسیعی است که افراد، اشیاء، موقعیت ها و سازمان های مختلف را در بر می گیرد. کنترل به معنای حفظ و اصلاح موازینی که مظهر عملیات مطلوب است به کار رفته است. این موازین ممکن است محسوس یا نامحسوس، مبهم یا مشخص باشد. نوربرت واینر از صاحبنظران مدیریت در تعریف کنترل می گوید، نظارت چیزی نیست جز ارسال پیامهایی که به طور موثر رفتار گیرنده پیامها را تغییر دهد. 2-1-3- اهمیت کنترل می دانیم که اهداف، اساس برنامه ریزی است.اهداف جهت مشخصی را به مدیران ارائه می کنند. در هر صورت، صرف تعیین اهداف یا پذیرش آنها از سوی کارکنان تضمینی بر این امر نیست که عملیات مورد نظر به انجام رسیده اند. یک مدیر اثر بخش باید پی گیری کند تا اطمینان یابد که عملیاتی که به نظر می رسد دیگران در حال انجام آنها هستند واقعاٌ انجام می گیرند و اهدافی که به نظر می آید در صدد دستیابی به آنها هستند، واقعاً به دست می آید.(رابینز، 1379، 402)