در فضای رقابتی حاکم بین مؤسسات مالی و اعتباری موجود در کشور، به منظور افزایش اقتصادی سهم بازارهای منابع و مصارف و نیز تعیین استراتژی بازاریابى یک بانک و ....
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
32 صفحه
کد:
132 mg


توضیحات:

در فضای رقابتی حاکم بین مؤسسات مالی و اعتباری موجود در کشور، به منظور افزایش اقتصادی سهم بازارهای منابع و مصارف و نیز تعیین استراتژی بازاریابى یک بانک، فی نفسه و در مقام مقایسه با سایر بانک ها از موارد ضروری و مورد نیاز مدیران بانک ها جهت شناسایی، پایش و تجزیه و تحلیل مستمر فعالیت های رقبا، ارزیابی مداوم نقاط ضعف و قوت آنها، پیش بینی الگوهای مناسب و تدوین تاکتیک های بازاریابی رقابتی در جهت نیل به اهداف بانک ها بشمار می رود. و از آنجایی که بازاریابی در بانک ها، در جذب سپرده ها (تجهیز منابع) و اعطای تسهیلات (تخصیص منابع) متبلور می شود، لذا براساس میزان موفقیت بانک ها در بازارهای منابع و مصارف، می توان ضمن محاسبه میزان بهره وری نسبی آنها، نسبت به تعیین استراتژی های مورد نیاز بانکها جهت رسیدن به وضعیت مطلوب و تدوین برنامه عملیاتی اقدام کرد (کیوان شکوهی و رنجبر، 1388). کاتلر، بانکداران را به کندآموزی مفاهیم بازاریابی متهم ساخته و عقیده دارد که بانکداران بازاریابی را به جد و آنچنان که باید و شاید به کار نگرفته اند. در سال های گذشته، بانکداران شناخت بسیار ناچیزی در مورد بازاریابی داشتند و وظیفه بانک ها این بود که خدمات مورد نیاز را عرضه کنند.

بانکدارها مجبور نبودند به مطالعه خاصی در مورد بررسی حساب ها، پس اندازها، وام ها و یا صندوق امانات بپردازند. ساختمان بانک هم بر مبنای تصویری از معابر یونانی ساخته شده بود، یعنی به شیوه-ای طراحی شده بود که بر مردم تاثیری حاکی از اهمیت و صلابت بگذارد (تحویلداری، 1386).

در درون بانک نیز همه جدی و خشک بودند و تحویلداران به ندرت لبخندی بر لب داشتند. اما در شرایط زمانی امروز بانک ها برای برآورده ساختن رضایت مشتری، ملزم به اتخاذ یک فلسفه و یا رویکرد مشتری مدار هستند. این رویکرد که یک استراتژی جامع برای اداره، هدایت، رشد و توسعه سازمان های تجاری است، بیانگر این است که تمامی اقدامات و فعالیت های سازمانی می بایست بر اساس خواست ها و نظرات مشتری تعریف و انجام شوند (همان منبع).

همانطور که گفته شد، محیط رقابتی، پویا و پیچیده بانکداری، باعث شده است تا بانک ها به طور فزایندهای به مشتری محوری در استراتژی های خود، گرایش پیدا کنند، در نتیجه در عصر کنونی که مفاهیم ارتباطات، رقابت و مشتری گرایی با هم پیوند خورده است تبلیغات بعنوان عنصری آمیخته از بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمان ها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفا می کند. در این میان خدمات در مقایسه با کالاها از ویژگی های متمایزی برخوردار هستند. بواسطه این ویژگی هاست که فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی برای آگاهی دادن به مخاطبان خدمات، از اهمیت به سزایی برخوردار شده اند (Groves et al., 1995). تبلیغات مناسب بانک برای مشتریان باید جذاب باشد و از طرفی بانک باید بداند مخاطبانش چه کسانی هستند و چه نکاتی را باید با آنها در میان بگذارد. تبلیغات در بازاریابی بانکداری اهداف زیر را دنبال می نماید: