يافته هاي اين تحقيق كه بر اساس انحرافات بازده سهام از 1380 انجام شده است، حاكي از فقدان رفتار توده واري - بازده كل بازار طي سالهاي 84 در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران بود، ليكن شواهدي از رفتار توده وار در زمان ركود بازار با استفاده از داده هاي روزانه بازده يافت شد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
43 صفحه
کد:
127 mg


توضیحات:

6. سعيدي در سال 1385 با اثبات وجود عكس العمل احساسي در بازار سرمايه، شيوه اندازه گيري آن را در مدلي توصيفي تشريح نمود و مدلي رفتاري را براي ارزشگذاري سهام از ديدگاه سرمايه گذاران در مقايسه با ديدگاه عقلايي ارائه داد. وي در مدل توصيفي خود به آزمون علّيت شاخص تأثيرات احساسي و شاخص بازدهي و آزمون سنجش اعتبار اين شاخص پرداخت. او براي ارزشگذاري رفتاري اوراق بهادار از دو شاخص رفتاري براي ريسك و بازدهي بهره برده و مدل سنّتي قيمت گذاري داراييهاي مالي را توسعه داد. 7. قاليباف و نادري در سال 1385 با اشاره به متفاوت بودن واكنش افراد نسبت به اطلاعات جديد منتشره در بازار سهام ايران و غيرعقلائي بودن رفتار آنان، به بررسي بيش واكنش سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرايط ركود و رونق داخلي پرداختند.

آنها نتيجه گرفتند كه سرمايه گذاران در كوتاه مدت نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرايط ركود و رونق، واكنش بيش از حد نشان نداده اند. 8. اسلامي بيدگلي و شهرياري در سال 1386 به بررسي رفتار توده وار 12 سرمايه گذار در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. يافته هاي اين تحقيق كه بر اساس انحرافات بازده سهام از 1380 انجام شده است، حاكي از فقدان رفتار توده واري - بازده كل بازار طي سالهاي 84 در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران بود، ليكن شواهدي از رفتار توده وار در زمان ركود بازار با استفاده از داده هاي روزانه بازده يافت شد.