مقاله زیر درباره مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی می باشد. و شامل: انسان به عنوان یک منبع و سرمایه، بررسی مقایسه ای مسائل نظری ناشی از پژوهش، نگاه به سازمان از درون و برون، تئوری مبادلات اجتماعی
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
46 صفحه
کد:
85 mg


توضیحات:

مقاله زیر درباره مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی می باشد. و شامل: انسان به عنوان یک منبع و سرمایه، بررسی مقایسه ای مسائل نظری ناشی از پژوهش، نگاه به سازمان از درون و برون، تئوری مبادلات اجتماعی، تئوری ویژگی های شغلی، نظریه الگوی پردازش داده های اجتماعی، دیدگاه منبع محور، ضرورت کمی سازی دستاورد های منابع انسانی، رویکردهای مختلف مطالعه شیوه های مدیریت منابع انسانی، سیستم کاری عملکرد بالا، ماهیت ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، تاثیر مستقیم، تاثیر غیر مستقیم، نام هایی متفاوت، ویژگی هایی مشترک، پیشینه تحقیق، مقدمه، پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر های مستقل و وابسته، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، مدل مفهومی پژوهش زیدان، مدل مفهومی پژوهش لیو، وظایف ، نتایج و عملکرد- بوسیلی و همکاران(2005) به نقل از پائووه و ریچارد سون(1997)، خلاصه ای از پژوهش های صورت گرفته در زمینه سیستم کاری عملکرد بالا-( سیدو ،2011: 63-54 به نقل از گیبسون ، پوراث ، و لاولر(2007))، پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر تعدیل کننده، تحقیقات داخلی، مدل مفهومی پژوهش ارشادی، تحقیقات خارجی، فهرست منابع، کتاب های داخلی و ترجمه شده، مقالات فارسی، منابع انگلیسی .

سرمایه انسانی ابزاری است برای دست یافتن به مزیت رقابتی ، ماهنامه بیزینس ، آینده را با عنوان" جنگ جهانی برای استعدادها" معرفی می نماید، نیازی همیشگی برای تشویق خلاقیت، دستاوردهای استعداد که باید نیروی کاررا دگرگون نماید ازدیگر نیاز های جهان آینده خواهد بود.