پروژه زیر درباره تعهد سازمانی می باشد. و شامل: تعاریف تعهد، ایجاد و تقویت تعهد ویژگیهای کارکنان متعهد، جستجوی شغل، تمایل به ترک سازمان، رضایت شغلی، درگیری شغلی، عملکرد شغلی، توافق با ماموریت سازمان، تعهد سازمانی و...

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
40 صفحه
کد:
83 mg


توضیحات:

پروژه زیر درباره تعهد سازمانی می باشد. و شامل: تعاریف تعهد، ایجاد و تقویت تعهد ویژگیهای کارکنان متعهد، جستجوی شغل، تمایل به ترک سازمان، رضایت شغلی، درگیری شغلی، عملکرد شغلی، توافق با ماموریت سازمان، تعهد سازمانی، دلایل توجه به تعهدسازمانی، تعهد سازمانی مفهوم یك بعدی یا چندبعدی؟، الگوهای چندبعدی، مدل اریلی وچتمن، مدل می¬یر و آلن، مدل آنجل و پری، مدل مایر و شورمن، مدل پنلی و گولدیک، تعریف دیوید اولریچ، ابعاد تعهد سازمانی، وابستگی عاطفی، درك هزینه ها، احساس تكلیف، مطالعات در زمینه عوامل موثر بر تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، مطالعه استیرز و همكاران (1987)، عوامل شخصی، عوامل سازمانی، مطالعه مودی و همكاران، ویژگیهای شخصی، ویژگیهای مبتنی بر نقش، ویژگیهای ساختاری، تجربیات كاری، رضایت شغلی، تعهد مستمر، مطالعات ”آلن و می¬یر، حجم و میزان سرمایه گذاری (اندوخته¬های) فرد در سازمان، مهارتها، آموزش، تغییر محل زندگی، سرمایه گذاری¬های فردَ، درك قابلیت دستیابی به جایگزینهای شغلی، تعهد تكلیفی یا هنجاری، پیشینه تحقیقات، پیشینه تحقیقات سلامت سازمانی، پیشینه تحقیقات تعهد کارکنان و تعهد سازمانی، پیشینه تحقیقات درزمینه رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد کارکنان، منابع فارسی، منابع لاتین.

کارکنان مهم ترین دارایی ما هستند“این ادعا بارها و بارها به وسیله مدیران و رهبران مطرح شده است، برای اثربخش¬تر کردن کارکنان بایستی اقداماتی انجام شود، زیرا بیشتر مواقع در سازمانها همواره فاصله وجدایی بین آنچه می¬دانیم و آنچه انجام می¬دهیم (رفتار می¬کنیم) وجود دارد.