جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
74 صفحه
کد:
80 mg


توضیحات:

تحقیق زیر درباره سبک رهبری دانشی می باشد. و شامل: تعاریف و مفاهیم رهبری، تعاریف رهبری، تفاوت رهبری با مدیریت ، خصوصیات رهبری، انواع رهبری، رهبران اجتماعی، رهبران افکار (اندیشه سالاران ) و فیلسوفان، رهبران اداری، رهبران مستقیم، رهبران غیر مستقیم، رهبران هواخواه، رهبران سیاسی، رهبران علمی، رهبران مردم سالار، رهبران خود کامه، رهبران پدر سالار، رهبران مذهبی، وظایف رهبری، رهبر به عنوان مجری، رهبر به عنوان برنامه ریز، رهبر به عنوان سیاستگذار، رهبر به عنوان واسط یا داور، رهبر به عنوان متخصص، رهبر به عنوان کنترل کننده روابط داخلی، رهبر به عنوان نماینده خارجی گروه، رهبر به عنوان مسئول تشویقات و تنبیهات، رهبر به عنوان جانشین مسئولیت های فردی، رهبر به عنوان نمونه، رهبر به عنوان علامت گروه، رهبر به عنوان سپر بلا، رهبر به عنوان ایدئولوژیست، رهبر به عنوان شبه پدر، مهارت های رهبری، نظریه ها و مکاتب رهبری، نظریه های خصوصیات فردی یا ویژگی شخصی رهبری، استاگدیل شش نوع خصوصیت را در مورد رهبران ذکر نموده است، ویژگی های شخصی رهبر از دیدگاه مان، ویژگی های شخصی رهبر از دیدگاه کرک پاتریک، دیویس چهار خصوصیت عمده را برای رهبری، تئوری های رفتاری (نگرشی)، تحقیقات رهبری دانشگاه آیووا، سبک رهبری دموکراتیک ، سبک رهبری استبدادی، سبک رهبری بی بند و بار (آزادی مطلق)، مطالعات رهبری در دانشگاه میشیگان، تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو، ابتکار عمل، رعایت حال، ساختار اولیه، ملاحظات انسانی، شبکه مدیریت یا شبکه سبک سنج مدیریت، مدیریت نامحسوس (بی خاصیت)، مدیریت استبدادی ( وظیفه مدار )، مدیریت انسانی و سازمانی (میانه رو )، مدیریت تیمی، سبک های رهبری لیکرت، سبک اول (اقتدار گرای مستبدانه)، سبک دوم (اقتدار گرای خیر خواهانه )، سبک سوم (مشورت جویانه)، سبک چهارم (مشارکت جویانه)، تحقیقات اسکاندیناوی، مطالعات پویایی شناسی گروهی، رسیدن به هدف های خاص گروه با نمونه رفتار هایی، نگهداری و تقویت خود گروه با نمونه رفتار هایی، نظریه های اقتضایی یا موقعیتی، تئوری پیوستار رهبری تاننیوم و اشمیت، عوامل مربوط به موقعیت، عوامل مربوط به خصوصیات مرئوسان، عوامل ذاتی مدیر، تئوری رهبری اقتضایی فیدلر، ارزیابی مدل فیدلر، تئوری رهبری مسیر-هدف، رهبری دستوری، رهبری موفقیت مدار، رهبری حمایتی، رهبری مشارکتی، ارزیابی مدل مسیر – هدف، تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم، سبک دستوری، سبک فروشی ( استدلالی )، سبک مشارکتی، سبک تفویضی، مدل و تئوری اثر بخشی رهبری، شیوه اثر بخش، شیوه های بی اثر، مدل استینسون – جانسون، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا (رابطه رئیس و مرئوس)(LXM)، مدل هنجاری رهبری (مدل تجویزی وروم و ییتون و جاگو )، مقدار زمان لازم برای تصمیم گیری ، تئوری رهبر وظیفه ای یا متمرکز بر فعالیت، تئوری های نوین رهبری، تئوری جانشین های رهبری، تئوری اسناد رهبری، تئوری رهبری عملی و خلّاق (باس )، تئوری مهارتهای رهبری (بوید )، تئوری قدرت مرجعیت (هاوس )، تئوری رهبری فرهمند (کاریزماتیک )، تئوری سازش و واکنش، تئوری ارتباط عمودی دو نفره (VDL1 )، تئوری رهبری تیمی، تئوری رهبری تحول گرا، ویژگی رهبران تحول گرا، تئوری سبک رهبری دانشی، چه کسی رهبر دانشی است؟، انواع رهبران دانشی، اصول رهبری موفق ، تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ، تحقیقات انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در داخل کشور، تحقیقات انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در خارج کشور ، تحقیقات انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در داخل کشور، تحقیقات انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در خارج کشور، منابع فارسی، منابع انگلیسی.