پروژه زیر درباره جامعه پزیری سازمانی می باشد. و شامل: تعاریف جامعه پذیری سازمانی، اهمیت و ضرورت جامعه پذیری سازمانی، ابعاد جامعه پذیری سازمانی، اهداف جامعه پذیری، کارکردهاجامعه پذیری سازمانی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
32 صفحه
کد:
75 mg


توضیحات:

پروژه زیر درباره جامعه پزیری سازمانی می باشد. و شامل: تعاریف جامعه پذیری سازمانی، اهمیت و ضرورت جامعه پذیری سازمانی، ابعاد جامعه پذیری سازمانی، اهداف جامعه پذیری، کارکردهاجامعه پذیری سازمانی، محتوی جامعه پذیری سازمانی، مراحل جامعه پذیری سازمانی، تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی، روش های جامعه پذیری مرتبط با زمینه(بافت)، روش جامعه پذیری مبتی بر محتوا، روش جامعه پذیری اجتماعی، پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع پژوهش، تحقيقات مشابه در زمينه‌ي جامعه پذیری سازمانی، پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور، پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور، منابع فارسی، منابع انگلیسی. . جامعه پذیری کارکنان به مفهوم همسازی و هم فکری فرد با ارزش ها،هنجارها و نگرش های گروه اجتماعی است یا به مفهوم دیگر اجتماعی شدن فرایندی است که بواسطه آن هر فرد دانش و مهارت اجتماعی لازم برای مشارکت موثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می کند. دریافت آموزش: آموزشهایی که در نهادها برای گسترش و ارتقاء سازگاری کارکنان در سازمان ها طراحی و به اجرا در می آیید رادر بر می گیرد.